Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zastanawiasz się, na czym dokładnie polega zarządzanie nieruchomościami? Jak się okazuje, kwestię tę precyzuje prawo, które w ogólnym zakresie wskazuje, jakie obowiązki ma zarządca. Dzięki temu można kontrolować, czy zatrudniona firma rzetelnie się z nich wywiązuje i działa na korzyść mieszkańców oraz właścicieli. Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Spis treści:

Na czym polega zarządzania nieruchomościami wedle prawa?

Zgodnie z artykułem 184b z ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami polega na realizowaniu czynności oraz podejmowaniu decyzji, dzięki którym możliwe jest utrzymanie danych obiektów w niepogorszonym stanie. Pojęcia tego nie należy mylić z administrowaniem, które jest w praktyce znacznie węższe i obejmuje tylko bieżące czynności pozwalające na utrzymanie budynku.

Najczęściej wszystkie obowiązki w tym zakresie przejmuje na siebie zarządca mający licencję zawodową pozwalającą mu na wykonywanie takich czynności. Zarządca ten pełni rolę łącznika oraz pośrednika pomiędzy właścicielem a najemcami. Wszystko to zgodnie z regułami i zasadami określonymi w umowie oraz z jednoczesnym pamiętaniem o wymaganiach właścicieli nieruchomości, które nierzadko są różne.

Działania w zakresie zarządzania nieruchomościami odnoszą się do:

 • budynków mieszkalnych, głównie wielorodzinnych,
 • nieruchomości wykorzystywanych w sposób komercyjny.

Z naszego bloga dowiesz się także, jakie są koszty związane z administrowaniem nieruchomością oraz od czego dokładnie one zależą.

Zarządzanie nieruchomościami w praktyce

Ze wspomnianej powyżej definicji prawnej może wynikać szereg obowiązków, które wymagają jednak doprecyzowania. Spośród najważniejszych z nich wskazuje się na następujące czynności:

 • dbanie o realizację przyjętej oraz zaakceptowanej przez właścicieli strategii zarządzania,
 • bieżąca obsługa techniczna budynku,
 • zlecanie prac remontowych, aby utrzymywać nieruchomość w dobrym stanie, także wizualnym,
 • dbanie o to, aby okresowe we wspólnocie mieszkaniowej odbywały się regularnie,
 • troska o czystość zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku,
 • obsługa wszelkich czynności finansowych, a także optymalizacja kosztów w tym zakresie,
 • reprezentacja właściciela oraz wspólnoty na zewnątrz,
 • księgowości nieruchomości,
 • cykliczne raportowanie.

Obowiązki te są, jak widać, niezwykle złożone. Stąd też przejmują je na siebie doświadczone przedsiębiorstwa, takie jak nasza firma. Niezbędna jest bowiem szeroka wiedza administracyjna, ale także finansowa i z zakresu prawa. Istotne są też kontakty z wieloma podwykonawcami oraz zdolność do przeprowadzania negocjacji kosztów, np. w przypadku przeprowadzania prac remontowych. Doświadczona firma jest więc gwarantem, że wszystkie zadania w tym zakresie będą wykonywane rzetelnie.

Na blogu znajdziesz też informacje o tym, jak wygląda ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych oraz z jakimi kosztami się wiąże.

Co wpływa na zarządzanie nieruchomością?

Powyższy zakres obowiązków jest ramowy. Na szczegóły w tym zakresie wskazuje umowa, która musi być oczywiście zawarta między stronami. Dokładnie określa ona zakres prac, które ma wykonywać zarządca. Pozwala też na egzekwowanie, jeśli zaplanowane czynności nie są realizowane, a np. pobierane są za nie opłaty.

Ważnym aspektem jest też plan zarządzania nieruchomością. To niejako szkic działań, powstający na podstawie analizy oraz diagnozy tego, w jakim stanie jest taka nieruchomość. Dzięki niemu możliwe staje się monitorowanie, jakie działania są wykonywane, a także jakie będą przeprowadzane w najbliższym czasie.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami? Zakres obowiązków jest niezwykle szeroki, czynności powinny być więc wykonywane przez specjalistów w tym zakresie. Aby dowiedzieć się więcej o tego typu usługach, serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.