Broniewskiego 301-785 Warszawa

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zastanawiasz się, na czym dokładnie polega zarządzanie nieruchomościami? Jak się okazuje, kwestię tę precyzuje prawo, które w ogólnym zakresie wskazuje, jakie obowiązki ma zarządca. Dzięki temu można kontrolować, czy zatrudniona firma rzetelnie się z nich wywiązuje i działa na korzyść mieszkańców oraz właścicieli. Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Spis treści:

Na czym polega zarządzania nieruchomościami wedle prawa?

Zgodnie z artykułem 184b z ustawy o gospodarce nieruchomościami, proces ten polega na realizowaniu czynności oraz podejmowaniu decyzji, dzięki którym możliwe jest utrzymanie danych obiektów w niepogorszonym stanie. Pojęcia tego nie należy mylić z administrowaniem, które jest w praktyce znacznie węższe i obejmuje tylko bieżące czynności pozwalające na utrzymanie budynku.

Najczęściej wszystkie obowiązki w tym zakresie przejmuje na siebie zarządca mający licencję zawodową pozwalającą mu na wykonywanie takich czynności. Zarządca ten pełni rolę łącznika oraz pośrednika pomiędzy właścicielem a najemcami. Wszystko to zgodnie z regułami i zasadami określonymi w umowie oraz z jednoczesnym pamiętaniem o wymaganiach właścicieli nieruchomości, które nierzadko są różne.

Działania w zakresie zarządzania nieruchomościami odnoszą się do:

 • budynków mieszkalnych, głównie wielorodzinnych,
 • nieruchomości wykorzystywanych w sposób komercyjny.

Z naszego bloga dowiesz się także, są koszty związane z administrowaniem nieruchomością oraz od czego dokładnie one zależą.

Zarządzanie nieruchomościami w praktyce

Ze wspomnianej powyżej definicji prawnej może wynikać szereg obowiązków, które wymagają jednak doprecyzowania. Spośród najważniejszych z nich wskazuje się na następujące czynności:

 • dbanie o realizację przyjętej oraz zaakceptowanej przez właścicieli strategii zarządzania,
 • bieżąca obsługa techniczna budynku,
 • zlecanie prac remontowych, aby utrzymywać nieruchomość w dobrym stanie, także wizualnym,
 • dbanie o to, aby okresowe we wspólnocie mieszkaniowej odbywały się regularnie,
 • troska o czystość zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku,
 • obsługa wszelkich czynności finansowych, a także optymalizacja kosztów w tym zakresie,
 • reprezentacja właściciela oraz wspólnoty na zewnątrz,
 • księgowości nieruchomości,
 • cykliczne raportowanie.

Obowiązki te są jak widać niezwykle złożone. Stąd też przejmują je na siebie doświadczone przedsiębiorstwa, takie jak nasza firma. Niezbędna jest bowiem szeroka wiedza administracyjna, ale także finansowa i z zakresu prawa. Istotne są też kontakty z wieloma podwykonawcami oraz zdolność do przeprowadzania negocjacji kosztów, np. w przypadku przeprowadzania prac remontowych. Doświadczona firma jest więc gwarantem, że wszystkie zadania w tym zakresie będą wykonywane rzetelnie.

Na blogu znajdziesz też informacje o tym, jak wygląda wspólnot mieszkaniowych oraz z jakimi kosztami się wiąże.

Co wpływa na zarządzanie nieruchomością?

Wskazany powyżej zakres obowiązków jest ramowy. Na szczegóły w tym zakresie wskazuje umowa, która musi być oczywiście zawarta między stronami. Dokładnie określa ona zakres prac, które mają być wykonywane przez zarządcę. Pozwala też na egzekwowanie, jeśli zaplanowane czynności nie są realizowane, a np. pobierane są za nie opłaty.

Ważnym aspektem jest też plan zarządzania nieruchomością. To niejako szkic działań, powstający na podstawie analizy oraz diagnozy tego, w jakim stanie jest taka nieruchomość. Dzięki niemu możliwe staje się monitorowanie, jakie działania są wykonywane, a także jakie będą przeprowadzane w najbliższym czasie.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami? Zakres obowiązków jest jak widać niezwykle szeroki, czynności powinny być więc wykonywane przez specjalistów w tym zakresie. Aby dowiedzieć się więcej o tego typu usługach, serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.