Broniewskiego 301-785 Warszawa

Twój partner w zarządzaniu nieruchomościami

#STOPWAR

O nas
O nas

Kim jesteśmy i
czym się zajmujemy?

Status Nieruchomości to spółka, która już od 1999 roku specjalizuje się w administrowaniu całymi osiedlami i budynkami pozostającymi własnością wspólnot mieszkaniowych.

Dotąd wspieraliśmy ponad sto takich wspólnot. Naszymi głównymi usługami są zarządzanie nieruchomościami i administracja. Nasze umiejętności w tym zakresie zostały niejeden raz potwierdzone przez różnorodne nagrody. Jesteśmy między innymi laureatami tytułu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości” przyznawanej przez miesięcznik „Administrator”, który zdobyliśmy kolejno w latach 2016, 2017 i 2018.

Aktywne doradztwo
i planowanie działań

  • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości,
  • analizowanie,
  • doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
  • analiza i doradztwo w zakresie...

Zarządzanie i administracja
nieruchomością

  • Administracja i zarządzanie budynkami odbiór nieruchomości od poprzedniego zarządcy przy udziale własnych inspektorów,
  • reprezentowanie Klienta na zewnątrz w kontaktach z organami administracji państwowej i samorządowej...

Obsługa finansowo
-księgowa oraz prawna

  • Otwarcie rachunku bankowego wraz z subkontami oraz dokonywanie poprzez niego bieżących rozliczeń,
  • prowadzenie odpowiedniej księgowości nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przygotowywanie naliczeń na podstawie...

O nas

Opinie i klienci

Wspólnota Mieszkaniowa Apenińska

Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o., administruje Wspólnotą Mieszkaniową Apenińska od ponad pięciu lat. Oprócz usługi administrowania nieruchomością, Firma prowadzi windykację opłat eksploatacyjnych. Administratorzy sprawnie kontrolują pracę firm obsługujących nieruchomość – firmy sprzątającej, konserwujące: ochroniarskiej, wspierają Zarząd w bieżącym administrowaniu nieruchomością, prowadzeniu prac remontowo budowlanych. Pracownicy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o. o. są dobrze zorganizowani, sumienni i terminowo realizują zlecane zadania, gwarantują Zarządowi pomoc prawną w sytuacjach spornych. Firma wspierała nas w procesie usuwania usterek części wspólnych nieruchomości i negocjowania odszkodowania za wady dźwigów.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Apenińska – opinia

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Apenińska, będąc zadowolonym z dotychczasowej współpracy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o. o. , rekomenduje jej usługi, jako firmy odpowiedzialnej i godnej zaufania.

Wspólnota Mieszkaniowa Apenińska

Wspólnota Mieszkaniowa Apenińska
Wspólnota Mieszkaniowa Srebrna Góra

Niniejszym chcielibyśmy polecić firmę Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i rzetelnego Zarządcę Nieruchomości.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej Srebrna Góra

Działania podejmowane przez firmę Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. przyczyniły się do uporządkowania spraw Wspólnoty Mieszkaniowej Srebrna Góra po poprzednim zarządcy. W ramach umowy Administrator rzetelnie i sprawnie dogląda spraw dotyczących naszej nieruchomości. Jest elastyczny jeżeli chodzi o kontakt z mieszkańcami i Zarządem Wspólnoty.

Zadowoleni z dotychczasowej współpracy tej firmy. Polecamy jej usługi w zakresie zarządzania ( obsługa zarządzania i administrowania, obsługa księgowo-windykacyjna, obsługa prawna ) innym Wspólnotom Mieszkaniowym.

Wspólnota Mieszkaniowa Srebrna Góra

Wspólnota Mieszkaniowa Srebrna Góra

Status: kim jesteśmy?

Status Nieruchomości to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która już od 1999 roku specjalizuje się w administrowaniu całymi osiedlami i budynkami pozostającymi własnością wspólnot mieszkaniowych. Dotąd wspieraliśmy ponad sto takich wspólnot. Naszymi głównymi usługami są zarządzanie nieruchomościami i administracja. Nasze umiejętności w tym zakresie zostały niejeden raz potwierdzone przez różnorodne nagrody. Jesteśmy między innymi laureatami tytułu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości” przyznawanej przez miesięcznik „Administrator”, który zdobyliśmy kolejno w latach 2016, 2017 i 2018.

Czym się zajmujemy?

Jako firma Status Nieruchomości oferujemy swoim Klientom, czyli wspólnotom mieszkaniowym, usługi takie jak: administracja i zarządzanie budynkami, obsługa prawna i finansowa nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości. Oznacza to, że działamy jak outsourcingowy zespół administracyjny. Jeśli nie chcą Państwo powoływać w obrębie swojej wspólnoty grupy odpowiedzialnej za administrowanie budynkiem lub są niezadowoleni z działalności grupy już istniejącej, mogą się do nas zwrócić po pomoc w zakresie wymienionych wyżej usług.

Jakimi wartościami kierujemy się, prowadząc zarządzanie nieruchomościami
mieszkaniowymi?

Czujemy się społecznie odpowiedzialni, dlatego w zarządzaniu nieruchomościami kierujemy się wypracowanymi zasadami i wartościami. Oto kilka z nich. Najważniejszą z naszych wartości jest wysoka jakość usług administracyjnych. Wiemy doskonale, że dobra firma nie istnieje bez pracowników, dlatego budujemy zaangażowany i profesjonalny zespół. Dzięki rzetelności i wieloletniemu doświadczeniu może być blisko Państwa problemów i potrzeb. Dobra komunikacja między nami a mieszkańcami jest najważniejszym filarem naszej firmy. Dyskrecja i utrzymanie tajemnicy zawodowej są oczywistością, której konieczności nie musimy wyjaśniać, pragniemy natomiast zapewnić Państwa, że żadne z naszych działań nie narusza Państwa praw. Naszym głównym celem jest Państwa poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie, dlatego nie podejmujemy żadnych kroków, które mogłyby stanąć w konflikcie z Państwa interesami. Naszym zdaniem jasność i zrozumiałość są tym, czego czasem brakuje w skomplikowanych procedurach administracyjnych, dlatego nasze własne umowy o zarządzanie nieruchomością są formułowane prosto i klarownie. Dokładnie też informujemy o swojej działalności i operacjach przeprowadzanych w ramach świadczenia naszych usług. Wiemy, że nic nie opłaca się bardziej niż oszczędność, dlatego w naszej codziennej pracy pilnujemy ekologicznych standardów. Te same przenosimy na współpracę z Klientami, czym zmniejszamy wysokość ponoszonych przez nich kosztów.

Na czym polega administracja nieruchomościami Warszawa?

Pod tym kryją się realne i konkretne czynności, które wykonamy, administrując Państwa nieruchomościami. Przede wszystkim będziemy występować w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w kontaktach z organami administracji, niezależnie od ich rangi. Sprawdzimy rzeczywisty stan budynku(pod względem prawnym i faktycznym). Będziemy prowadzić ewidencję lokali i stworzymy bazę kontaktów do ich właścicieli. Będziemy organizować konieczne spotkania i przygotowywać projekty uchwał, które wspólnie uznamy za priorytetowe. Dopilnujemy porządku i czystości w otoczeniu budynku, a także wprowadzimy program EKOzarządzania. Jeśli szukają Państwo firmy, która prowadzi administrację budynków Warszawa z takim zaangażowaniem, a jednocześnie tak bezpośrednio, jakby pracowali w niej Państwa sąsiedzi, zachęcamy do kontaktu.

Nasi konsultanci czekają
na twoje pytania!

Masz pytania?

Napisz do nas