Broniewskiego 301-785 Warszawa
Oferty pracy

Kariera

Praca w zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi Warszawa1

Status Nieruchomości Sp. z o.o. – oferty pracy w Warszawie
Firma Status Nieruchomości działająca na warszawskim rynku nieruchomości
poszukuje:

Wymagania:

znajomość problematyki zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, licencja zawodowa, znajomość rachunkowości, ekonomii i zarządzania, pełna samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, umiejętność zarządzania czasem,

Obowiązki:

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, ścisła współpraca z zarządami wspólnot, bieżący nadzór nad podwykonawcami, współpraca z działem księgowości w zakresie rozliczeń wspólnot, prowadzenie zebrań rocznych oraz bieżąca obsługa mieszkańców, zarządzanie dokumentacją oraz budżetem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie

Wymagania:

archiwizowanie dokumentacji i pomoc w przygotowywaniu dokumentów
wizytacje nieruchomości, przedstawienie raportów
pomoc w nadzorze nad firmami podwykonawczymi
przygotowywanie zestawień ofertowych
Oferujemy: staż płatny

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Obowiązki:

Aktywne nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientem, wyszukiwanie wspólnot mieszkaniowych – deweloperów zainteresowanych współpracą, przygotowywanie ofert handlowych oraz prezentacji odpowiadających indywidualnym potrzebom Klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami, realizacja celów sprzedażowych, udział w realizacji strategii rozwoju spółki, dbanie o wizerunek firmy.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe – mile widziane kierunki: Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, Budownictwo i pokrewne, doświadczenie w pozyskiwaniu wspólnot mieszkaniowych oraz licencja również mile widziana, poparte sukcesami doświadczenie w sprzedaży, wysoko rozwinięte umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych, samodzielność, orientacja na wynik, doskonała znajomość pakietu MS Office, doskonała znajomość tworzenia prezentacji.

Zakres obowiązków:

Prowadzenie kartotek właścicieli, prowadzenie rozliczeń ZUS, wprowadzanie przelewów do systemu bankowego, sporządzanie sprawozdań finansowych według indywidualnych potrzeb zarządcy nieruchomości dla Wspólnot Mieszkaniowych, uzgadnianie i wyjaśnianie niezgodności sald kont analitycznych i syntetycznych kontrahentów i właścicieli, rozliczanie mediów indywidualnych, wprowadzanie i uaktualnianie stanów liczników mediów, naliczanie i rozliczanie zaliczek eksploatacyjnych mediów i funduszy inwestycyjno-remontowych, ewidencja dokumentów księgowych wspólnot mieszkaniowych (wyciągi bankowe, faktury zakupu, rmk, rezerwy), prowadzenie kompleksowej ewidencji rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych oraz okresów deweloperskich

Wymagania:

znajomość obsługi programu SŁONIE, firmy Mieszczanin, przynajmniej 3-letnia wiedza teoretyczna i praktyczna na temat obsługi ekonomiczno-finansowej nieruchomości mieszkalnych, znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla Wspólnot Mieszkaniowych, doskonała organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Zakres obowiązków:

Wystawianie not księgowych, potwierdzeń sald, wystawianie faktur i ponagleń do zapłaty, kontrola stanu należności i zobowiązań, kontrola obiegu dokumentów, wprowadzanie wyciągów bankowych oraz przelewów, inne prace asystenckie zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe ekonomiczne – mile widziani studenci IV i V roku studiów, mile widziane doświadczenie w dziale Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych, dobra znajomość MS Office a w szczególności MS Excel, komunikatywność, zaangażowanie, samodzielność,

Wymagania:

Wykształcenie wyższe – preferowane kierunkowe – Zarządzanie Nieruchomościami, minimum 1 rok doświadczenia w administrowaniu nieruchomościami, wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, mile widziana licencja zawodowa zarządcy, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów.

Zakres obowiązków:

Administrowanie wspólnotą mieszkaniową, ścisła współpraca z zarządcą nieruchomości i zarządem wspólnoty, bieżąca kontrola prac podwykonawców, współpraca z działem księgowości w zakresie rozliczeń wspólnot, pełnienie dyżurów, bieżąca obsługa mieszkańców, zarządzanie dokumentacją.

Osoby zainteresowane pracą we Wspólnocie Mieszkaniowej w Warszawie prosimy o aplikowanie z poniższego formularza:

    Załaduj plik z CV: