Ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Najważniejsze informacje

Ubezpieczeniem nieruchomości może zostać objęty taki interes majątkowy, który możliwy jest do oceny w pieniądzu oraz nie jest sprzeczny z prawem. Tym samym również wspólnoty mieszkaniowe mogą zabezpieczać interesy majątkowe. Dochodzi tu jednak do wielopłaszczyznowości interesów zarówno wspólnotowych, jak i poszczególnych członków wspólnoty. O czym w związku z tym należy pamiętać w przypadku ubezpieczeń wspólnoty mieszkaniowej?

Spis treści:

Rodzaje ubezpieczeń Wspólnot Mieszkaniowych

Mnogość interesów majątkowych w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, to:

 • dążenie zarządu wspólnoty do ochrony tzw. substancji nieruchomości, czyli fundamentów, dachów, murów, ciągów komunikacyjnych w tym klatek schodowych, fasad, przyłączy mediów czy balkonów.
 • potrzeba członków wspólnoty do zabezpieczenia się przed szkodami w ich własnych lokalach.

Dlatego też ubezpieczenie budynków wspólnoty mieszkaniowej powinno obejmować interesy wszystkich zainteresowanych stron. Istnieją trzy główne typy ubezpieczeń wspólnoty:

  • tylko w części wspólnej danej nieruchomości (wspólnota pozostaje wyłącznym dłużnikiem);
  • w części wspólnej oraz wyodrębnionych lokali:
   • na podstawie pełnomocnictwa szczególnego (dłużnikiem pozostaje wspólnota i jej członkowie);
   • z wykorzystaniem ubezpieczenia na tzw. cudzy rachunek — wspólnota zawiera umowę w interesie właścicieli lokali (wspólnota wyłącznym dłużnikiem).

Zakres ubezpieczenia budynku przez wspólnotę oraz indywidualnych lokali

Co do zasady ubezpieczenia są dowolne, jednak stają się coraz bardziej powszechne i to zarówno indywidualnie, jak i w przypadku wspólnot, które chcą się ubezpieczać w zakresie ochrony części wspólnej nieruchomości — od korytarzy, przez klatki schodowe, po elewacje i tereny zielone. Aby uniknąć szeregu problemów i roszczeń ze strony właściciela lokalu nieubezpieczonego w przypadku wystąpienia szkód części wspólnej nieruchomości, zaleca się, by wspólnoty korzystały z dostępnych dwóch opcji ubezpieczenia majątku wspólnego oraz wyodrębnionych lokalu.

Warunki finansowe umowy ubezpieczenia

Aby wspólnota mogła wynegocjować z ubezpieczycielem jak najlepsze warunki, to zaleca się skorzystanie z umowy na cudzy rachunek. Zarząd wspólnoty, działając w swoim i właścicieli lokali interesie zyskuje przewagę negocjacyjną z ubezpieczycielem, przez co możliwe jest uzyskanie maksymalnego zakresu ochrony przy optymalnej składce.

ubezpieczenie budynku wspólnoty mieszkaniowej

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przed podpisaniem umowy, wspólnota musi zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, żeby zabezpieczyć swoje ekonomiczne interesy. Nieruchomość jest ubezpieczana po to, by przywrócić jej stan do pożądanego po wystąpieniu szkody. Leży to w interesie wszystkich członków wspólnoty, którzy niejako są od siebie współzależni we wspólnocie. Polisa powinna być uszyta na miarę rzeczywistych potrzeb wspólnoty i jej członków, a najlepiej, żeby przewidywała wypłatę dodatkowych środków na wszelką dokumentację szkód.

Roszczenia i wypłata odszkodowania

Po wystąpieniu szkody, o jej fakcie należy niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela, który rozpoczyna postępowanie likwidacyjne. Zawarta przez wspólnotę umowa ubezpieczenia zobowiązuje wszystkich objętych jej działaniem członków do działań zarówno prewencyjnych, jak i informacyjnych. Dla pełnego zabezpieczenia interesów wspólnoty i jej wszystkich członków niezbędne jest objęcie polisą „grupową” wszystkich zainteresowanych stron. Tylko takie rozwiązanie zobowiąże ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania zarówno wspólnocie, jak i członkom lokali w przykładowej sytuacji awarii sieci wodociągowej, która przyniosła szkody w częściach wspólnych i lokalach indywidualnych.

Ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej — wspólny interes

Powyższe informacje stanowią jedynie skrót bardzo szerokiego zagadnienia, jakim jest ubezpieczenie nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe. Kluczowe w ochronie interesu majątkowego wspólnoty, jak i jej członków, wydaje się być wspólne działanie w zakresie ubezpieczenia. Nie tylko, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki z ubezpieczycielem, ale żeby pokryć całość zakresu ubezpieczenia jedną, idealnie skrojoną do potrzeb wszystkich polisą.