Jakie są koszty związane z administrowaniem nieruchomością?

Administrowanie nieruchomościami wiąże się oczywiście z kosztami. Wpływ na to ma jednak wiele różnych czynników, w tym przede wszystkim metraż budynku. Sprawdźmy więc, jaka jest opłata za administrowanie nieruchomością oraz co na nią oddziałuje. Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie!

Spis treści:

Koszty administrowania nieruchomością – co się na nie składa?

Zarządzanie nieruchomością to wiele różnych składowych, od których zależy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Najważniejsze spośród nich to:

 • wydatki na utrzymanie porządku w części wspólnej wewnątrz budynku, czyli na usługi firmy sprzątającej, regularnie dokonującej takich czynności (ważne zwłaszcza zimą),
 • koszty utrzymania porządku na dużych terenach zewnętrznych (dbanie o zieleń, drzewa, krzewy oraz kwiaty, a także ścieżki, zarówno zimą, jak i latem),
 • przeprowadzanie bieżących napraw, o ile takowe są niezbędne,
 • bieżące przeglądy okresowe (np. instalacji) tak, aby zapewnić ich sprawność, a także w razie wypadku móc ubiegać się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej,
 • opłaty na poczet energii elektrycznej we wspólnych częściach budynku, czyli m.in. prądu na klatkach schodowych i przy wejściu,
 • koszty utrzymania windy, oczywiście o ile takowa znajduje się na terenie nieruchomości,
 • ubezpieczenie nieruchomości, a także inne opłaty publicznoprawne, które zazwyczaj uiszcza się okresowo,
 • wydatki na poczet ochrony budynku, które zależą od miasta, lokalizacji budynku oraz jego stanu technicznego (a także rodzaju aktualnie stosowanych zabezpieczeń).

Powyższe koszty administrowania nieruchomością to bieżące wydatki. Do nich należy również doliczyć zaliczkę na Fundusz Remontowy, która jest ustalana w sposób indywidualny, zgodnie z potrzebami mieszkańców (kwestię tę ustala się na zebraniach). Taki fundusz powinien być przewidziany nawet w przypadku nowych nieruchomości.

Oczywiście nie można zapomnieć o opłatach związanych z ogrzewaniem, zużyciem wody, wywozem odpadów, a także odprowadzaniem ścieków. Najczęściej opłaca się je w formie tzw. zaliczki eksploatacyjnej, czyli na pokrycie wydatków na zarządzanie wspólną nieruchomością.

Kosztem jest dodatkowo wynagrodzenie dla administratora, które można sprawdzić w umowie zawieranej z firmą wykonującą takie usługi.

Z naszego bloga dowiesz się także, jak wygląda rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej oraz w jaki sposób wpływa to na mieszkańców.

opłata za administrowanie nieruchomością

W jaki sposób oblicza się opłatę za administrowanie nieruchomością?

Głównym czynnikiem, który jest w tym przypadku brany pod uwagę jest metraż budynku (naliczanie od metra kwadratowego). Im jest on większy, tym opłata sukcesywnie zmniejsza się, co warto brać pod uwagę. Brane są jednak pod uwagę także inne czynniki, takie jak:

 • rok powstania nieruchomości,
 • stan techniczny,
 • stan prawny,
 • liczba lokali, które są w budynku.

Zarządcy mogą mieć też dodatkowe warunki z tym związane, które można sprawdzić w obowiązującej umowie, zanim zostanie ona podpisana.

Z naszego bloga dowiesz się także, na czym polegają obowiązkowe przeglądy we Wspólnocie Mieszkaniowej, kiedy są niezbędne, a także jakie koszty mogą generować.

Opłaty za administrowanie nieruchomością to jak widać wiele różnych wydatków. Wszystkie są jednak bardzo ważne, aby mieszkanie w budynku było przyjemne i wygodne. Jeśli poszukujesz firmy, która zajmie się wszystkimi tymi kwestiami, to serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu oraz skorzystania z naszych usług. Status to firma z doświadczeniem, zajmująca się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami, we wszystkich zakresach.

Podobne artykuły: