Wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia. Czym się różnią?

Decydując się na zakup mieszkania swoją uwagę skupiamy głównie na jego lokalizacji, cenie i na tym, jaką ma wielkość. Tymczasem powinniśmy sprawdzić również kwestię przynależności i tego, kto zarządza budynkiem. Inne zasady będą obowiązywać we wspólnocie mieszkaniowej, a inne w spółdzielni. Sprawdź, jakie są podobieństwa i różnice, o których warto wiedzieć. Co jest zatem lepsze wspólnota czy spółdzielnia?

Spis treści:

Co oznacza spółdzielnia mieszkaniowa?

Zanim przejdziemy do omawiania podobieństw i różnic między wspólnotą mieszkaniową a spółdzielnią, dowiedzmy się, co oznaczają te zagadnienia. Spółdzielnia mieszkaniowa ma osobowość prawną i powstaje na podstawie założenia jej przez określoną liczbę osób:

  • fizycznych minimum 10,
  • prawnych minimum 3.

Celem spółdzielni mieszkaniowej, oprócz zarządzania mieszkaniami spółdzielczymi, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb jej członków poprzez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych lub lokali o innym przeznaczeniu. To podmiot gospodarczy uprawniony zarówno do inwestowania zgromadzonych środków, jak i zaciągania kredytów. Aktualnie funkcjonują dwa prawa spółdzielcze do lokalu, w których prawo własności do nieruchomości przysługuje spółdzielni, ale uprawnienia lokatora są inne:

  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – od lipca 2007 nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego prawa do lokalu, ale nadal przysługuje ono tym, na rzecz których zostało ustanowione. Prawo to jest zbywalne, co oznacza, że może być dziedziczone. Zamieszkiwany lokal możemy również sprzedać lub wynająć. Jesteśmy więc właścicielem danego lokalu, ale budynek i grunt pod nim nadal pozostaje własnością spółdzielni.
  • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – swoją formą przypomina bardziej najem niż własność. Uprawniony może użytkować mieszkanie w zamian za wniesienie wkładu mieszkaniowego i dokonywanie opłat. Prawo jest niezbywalne, więc lokal nie podlega dziedziczeniu. Mieszkanie możesz wynająć lub oddać w bezpłatne używanie. Nie możesz go sprzedać. Zazwyczaj możesz w dowolnym momencie wykupić lokal na własność.

Czym charakteryzuje się wspólnota mieszkaniowa?

Każdy właściciel lokalu staje się automatycznie członkiem wspólnoty mieszkaniowej w budynku objętym zarządem wspólnoty. Kupując mieszkanie, współtworzymy wspólnotę i mamy realny wpływ na jej działanie. Każdy ma prawo głosu, którego wartość uzależniona jest od powierzchniowego udziału we wspólnocie. Wspólnota wybiera najczęściej zarządcę, który odpowiada za kierowanie i nadzór nad wszystkimi czynnościami. Dodatkowo każdy właściciel nieruchomości ma prawo uczestniczyć w tym zarządzaniu poprzez udział w zebraniach wspólnoty i możliwość zapoznawania się z dokumentami. Za zobowiązania wspólnoty odpowiada każdy właściciel lokalu proporcjonalnie do udziałów.

wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia

Wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia – Różnice

Wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia? Zgodnie z przepisami te dwa podmioty różni od siebie nie tylko status prawny nieruchomości przez nie zarządzanych, ale również sposób działania oraz cel utworzenia.

  • Różnica ustawowa. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, kiedy zostaje wyodrębniony pierwszy lokal. Spółdzielnię musi założyć określona liczba osób fizycznych lub prawnych. Spółdzielnia mieszkaniowa w odróżnieniu od wspólnoty ma osobowość prawną.
  • Różnica przy głosowaniu nad uchwałami. Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje większością głosów członków wspólnoty po przekroczeniu 50% udziałów, niezależnie od tego, czy są na zebraniu. Decyzje spółdzielni zapadają, kiedy uchwałę przegłosuje ponad 50% członków spółdzielni obecnych na zebraniu. Dodatkowo musi zostać spełniony warunek minimalnej liczby osób określonej w statucie.
  • Różnica w dystrybucji środków na remonty. Członkowie wspólnot, jak i spółdzielni obciążani są funduszem remontowym. W przypadku wspólnot każda ma swój własny rachunek, więc środki wykorzystywane są wyłącznie na własne cele mieszkaniowe. Właściciele lokali spółdzielczych wpłacają środki na konto spółdzielni, więc może się okazać, że środki zostaną przeznaczone np. na remont innego bloku.

Jaka jest główna różnica między wspólnotą mieszkaniową a spółdzielnią mieszkaniową? Otóż wspólnota mieszkaniowa jest przede wszystkim mniejsza niż spółdzielnia, więc jej członkowie w większym stopniu dbają o własne interesy i wspólne dobro.

Podobne artykuły: