Wspólnota mieszkaniowa: czym się różni zarząd od zarządcy?

Część właścicieli mieszkań zadaje sobie pytanie, czym różni się zarząd wspólnoty od zarządcy, a także, czy pojęć tych nie powinno stosować się zamiennie? Oto najważniejsze informacje w tym zakresie, które z pewnością pomogą zwłaszcza tym osobom, które dopiero stały się właścicielami lokalu w budynku wielomieszkaniowym oraz chcą mieć większą wiedzę na ten temat.

Spis treści:

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej a zarządca

Wedle przepisów Ustawy o własności lokali, jeśli w skład wspólnoty wchodzi powyżej siedmiu lokali, to wyznaczenie zarządu jest obowiązkiem. Zarząd w praktyce to organ, w którego skład zazwyczaj wchodzą osoby fizyczne — mogą być to Właściciele lokali, także osoby spoza danej wspólnoty. W takiej sytuacji mówimy o zarządzie właścicielskim.

Za co dokładnie odpowiada ten organ? Obowiązki te to m.in.:

  • kierowanie bieżącymi sprawami danej wspólnoty,
  • reprezentacja przed różnymi organami na zewnątrz,
  • nadzorowanie bieżących czynności związanych z utrzymaniem wspólnych części danego budynku,
  • dbanie o bezpieczeństwo danego obiektu mieszkaniowego.

Właściciele lokali we Wspólnocie mogą podjąć decyzję o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną profesjonalnemu podmiotowi — mówimy wtedy, że mamy do czynienia z zarządem powierzonym lub zarządem specjalistycznym. Funkcję zarządu pełni wtedy najczęściej firma profesjonalnie zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami — zarządca nieruchomości.

Pozostaje więc wyjaśnienie, kim jest zarządca nieruchomości. Zgodnie z literą prawa jest to albo osoba fizyczna, albo przedsiębiorstwo specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami, realizujący zadania z tym związane i wykonujący je na zlecenie danej wspólnoty.

Pełnienie tej roli, oprócz wskazanych powyżej zadań, to także inne obowiązki, w tym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Do końca 2013 roku niezbędna była dodatkowo licencja, pozwalająca na wykonywanie takiego zawodu.

czym się różni zarząd od zarządcy

Jakie są zadania zarządcy?

Wiemy już, czym różni się zarząd wspólnoty mieszkaniowej od zarządcy. Jakie są jednak czynności, za które odpowiada ten drugi? Jak się okazuje, obowiązki są zbieżne. Tutaj również kluczowe znaczenie ma reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej, a także dbanie o zarządzenie nieruchomością. Zarządca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji obejmującej wszystkie najważniejsze informacje na temat stanu budynku, jego użytkowania oraz danych finansowych.

To także zapewnianie wielu podstawowych usług, w tym zawieranie umów z dostawcami wody, ciepła i energii. To też rozliczanie z takimi dostawcami, które muszą być realizowane w sposób terminowy. Zadania są więc bardzo kompleksowe i wymagają rzetelnego podejścia. Nic więc dziwnego, że wiele wspólnot mieszkaniowych decyduje się właśnie na zatrudnienie zarządcy z zewnętrznej firmy.

Zarządy właścicielskie bardzo często podejmują decyzję o zatrudnieniu firmy zarządzającej w charakterze Administratora Nieruchomości — w takim wypadku Zarząd właścicielski zleca Administratorowi szereg czynności obowiązkowych dla zarządu, jednak decyzyjność — a co za tym idzie, także odpowiedzialność — nadal pozostaje w rękach członków Zarządu.

Czy warto wybrać zarządcę nieruchomości?

Zarząd a zarządca we wspólnocie mieszkaniowej to pojęcia różne, przy czym zbieżne są ich obowiązki. Jednak pozostaje pytanie, dlaczego warto zdecydować się na zatrudnienie tego drugiego? Głównym powodem jest to, że zarządzenie sprawami nieruchomości to tak naprawdę bardzo wymagające zadanie. Właśnie dlatego znalezienie wewnątrz wspólnoty osoby, która przejęłaby na siebie tak odpowiedzialną rolę i jednocześnie miała kompleksową wiedzę w tym zakresie, jest naprawdę trudne.

Dlatego wybór zarządcy nieruchomości to obecnie niemalże konieczność, dzięki czemu mieszkańcy nie tracą swojego prawa do głosu, ale jednocześnie mogą być pewni, że sprawy dla nich ważne są realizowane w sposób maksymalnie rzetelny.

Podsumowanie

Jak widać odpowiedź na pytanie, czym różni się zarząd wspólnoty od zarządcy, jest naprawdę łatwa do zrozumienia. Funkcje te łączy jednak chęć jak najlepszego dbania o sprawy wspólnoty, które obejmują różne aspekty.