Wymiana okien we Wspólnocie Mieszkaniowej. Co warto wiedzieć?

Wspólnota Mieszkaniowa to dość specyficzny organizm. Z jednej strony obejmuje nieruchomość wspólną, czyli budynek zarządzany przez wybrany organ (zarząd), z drugiej natomiast należą do niej poszczególne lokale prywatne, którymi dysponują lokatorzy. Otwory drzwiowe i okienne znajdują się więc „na granicy”. Jak zatem wygląda wymiana okien we Wspólnocie Mieszkaniowej pod względem prawnym?

Spis treści:

Wymiana okien we wspólnocie – kto za nią odpowiada?

Przede wszystkim należy rozróżnić, o które dokładnie elementy chodzi. Jeśli o te, które leżą w częściach wspólnych, na przykład:

 • na klatce schodowej,
 • w piwnicy,
 • na strychu,
 • w suszarni,
 • w wózkowni lub pomieszczeniu na rowery,

ich wymiana leży w gestii wspólnoty. Takie prace remontowe zwykle są uwzględniane podczas planowania budżetu jednostki na dany rok i jej członkowie mogą wpływać na decyzję o ich przeprowadzeniu, na przykład poprzez głosowanie lub zgłaszanie uwag. Nie zmienia to jednak faktu, że wymiana okien we wspólnocie w częściach ogólnodostępnych jest zlecana i finansowana przez organy takiej instytucji.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku okien przynależących do poszczególnych lokali mieszkalnych, czyli do mieszkań prywatnych. Tutaj decyzja o wymianie należy wyłącznie do właściciela. To on ponosi całkowity koszt takiej inwestycji, dlatego ma możliwość wyboru konkretnego modelu okien. Czy jednak ma w tym zakresie całkowitą dowolność? Niekoniecznie. Kwestię wymiany okien a prawa Wspólnoty Mieszkaniowej bardzo dokładnie regulują przepisy.

Wymiana okien a prawa Wspólnoty Mieszkaniowej

Każda Wspólnota Mieszkaniowa może ustalić swoje własne zasady dotyczące określonych obszarów, nie mogą one jednak leżeć w sprzeczności z przepisami ogólnymi. W przypadku wymiany okien we wspólnocie przyjmuje się więc, że właściciel mieszkania ma całkowicie wolny wybór w kwestii wymiany okien pod względem ich:

 • modelu,
 • producenta,
 • ceny,
 • materiału wykonania.

Wymiana stolarki okiennej musi jednak wpisywać się w ogólny wygląd całego budynku, dlatego powinna mieć identyczne wymiary, kształt i kolor jak pozostałe okna w obiekcie. Jeśli te warunki zostaną spełnione, inwestor nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia wspólnoty na wymianę okien, ani zgłaszania tego do żadnych instytucji (na przykład nadzoru budowlanego).

wymiana okien we wspólnocie

Dofinansowanie wymiany okien we wspólnocie

W niektórych przypadkach Wspólnota Mieszkaniowa może zdecydować się na refundację lub dofinansowanie wymiany okien w mieszkaniach prywatnych. Zwykle środki na opłacenie takich prac pochodzą z funduszu remontowego.

W takiej sytuacji konieczna jest wizyta komisji w mieszkaniu, w którym okna mają zostać wymienione. Ocenie i opisowi poddawany jest stan techniczny stolarki, następnie uprawnione osoby wydają decyzję, czy kwalifikuje się ona do wymiany. Czas rozpoczęcia prac zwykle jest uzależniony od dostępności środków finansowych.

Można także wnioskować o refundację kosztów wymiany okien we Wspólnocie Mieszkaniowej, jeśli zleciło się ją samodzielnie. Taką możliwość należy jednak zwykle ustalić wcześniej.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie?

Powyżej zostały omówione przypadki, w których właściciel lokalu planuje wymienić okna bez wprowadzania dodatkowych zmian w strukturze budynku ani w wyglądzie samej stolarki. Jeśli jednak planuje takie czynności, jak na przykład:

 • powiększenie otworu okiennego wraz z ingerencją w mur,
 • zmianę wielkości okien,
 • zmianę koloru lub kształtu ram,

konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń. Mowa tu nie tylko o zgodzie wspólnoty na wymianę okien i wprowadzenie zmian, ale także o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, wykonane prace będą podlegać po zakończeniu kontroli nadzoru budowlanego.