Prawo sąsiedzkie. Co wolno, a czego nie wolno sąsiadowi?

Mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym może okazać się problematyczne, gdy za naszymi ścianami są przykładowo głośni sąsiedzi, którzy zakłócają porządek i spokój. Nie jest to jednak jedyne zachowanie, które może nam przeszkadzać. W tym kontekście często pojawia się pojęcie prawa sąsiedzkiego wskazujące, co jest dozwolone, a co nie. Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji.

Czym jest prawo sąsiedzkie?

Należy zacząć od tego, że prawo sąsiedzkie nie jest formalnie wyodrębnione z prawa cywilnego. Dlatego to właśnie w kodeksie cywilnym, a konkretnie w artykułach od 143 do 154 możemy znaleźć przepisy, które regulują stosunki w nieruchomościach sąsiednich.

Przepisy w tym zakresie mają jeden cel, a mianowicie zapobieganie różnego rodzaju konfliktom, ale i to, aby korzystnie z własnego mieszkania było przyjemne i bezproblemowe. Mają odniesienie nie tylko w przypadku budynków mieszkalnych, ale także domów jednorodzinnych, gdy do konfliktów z sąsiadami niestety także dochodzi dość często.

Przepisy prawa sąsiedzkiego pod lupą

Przejdźmy więc do głównych zasad określanych mianem przepisów prawa sąsiedzkiego. Takich, które będą najczęstsze w przypadku budynków wielorodzinnych.

Najważniejszą reguła jest to, aby powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości. Sytuacją sporną jest więc np. palenie grilla na balkonie, o którym już pisaliśmy na naszym blogu. Nie należy także naruszać ciszy nocnej, pozostali lokatorzy mają bowiem prawo do spokoju w swoich mieszkaniach. W przypadku nadmiernego hałasu lub innych uciążliwości, można więc podjąć kroki prawne, aby rozwiązać ten problem. W praktyce nie dotyczy to jednak tylko godzin nocnych, ale także w niedogodności powstałych w ciągu dnia, gdy również możliwe jest podejmowanie działań, które będą zakłócać porządek i spokój.

Dodatkową istotną kwestią są zasady dotyczące bezpieczeństwa i porządku. Właściciele mieszkań mają obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych czy utrzymania czystości wokół budynku. Nie należy więc podejmować się takich działań, które prowadzą np. do celowego niszczenia części wspólnych nieruchomości takich jak klatki schodowe oraz windy.

Co jeszcze jest niezgodne z przepisami prawa sąsiedzkiego? Przykładem może być zajmowanie części wspólnej własnymi przedmiotami. Stare meble, rowery, a także wózki mogą utrudniać korzystanie ze schodów oraz uniemożliwiać ewentualną ewakuację. Przedmioty te należy przechowywać w przeznaczonych do tego celu komórkach lokatorskich lub we wnętrzu własnego mieszkania.

Wykraczanie przeciw przepisom prawa sąsiedzkiego

Co zrobić, jeśli sąsiedzi w sposób rażący łamią powyższe zasady? Można przede wszystkim zgłaszać takie incydenty na Straż Miejską albo Policję. Przykładem są głośni sąsiedzi w bloku, którzy zakłócają spokój oraz nocny odpoczynek. Jeśli taka interwencja nie przyniesie efektów, to należy skonsultować się z zarządcą nieruchomości oraz omówić sprawę na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Ostatecznie, jeśli sąsiad narusza przepisy prawa sąsiedzkiego, można skierować sprawę do sądu. Trzeba jednak wejść w posiadanie dowodów, których zgromadzenie może być utrudnione. Warto zacząć więc od sąsiedzkiej rozmowy oraz wyjaśnienia swoich uwag w kulturalny, ale zdecydowany sposób.

Prawo sąsiedzkie w klarowny sposób reguluje, co wolno, a czego nie wolno, zwłaszcza jeśli mieszkamy w nieruchomości wielolokalowej. Do zasad tych koniecznie trzeba się stosować, gdyż w przeciwnym razie narażamy się nie tylko na konflikty sąsiedzkie, ale i również problemy natury prawnej.

Z naszego bloga dowiesz się także, jakie są obowiązki administratora budynku. Sprawdź szczegóły!