Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej?

Na wspólnotę mieszkaniową składają się właściciele poszczególnych lokali w budynku. Każdy z nich ma w praktyce obowiązki, z których powinien w sposób rzetelny się wywiązywać, ale i pewne korzyści wynikające ze swojego statusu. Sprawdźmy więc, jakie są obowiązki, ale i prawa właścicieli nieruchomości. Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółów.

Spis treści:

Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej?

Każdy z właścicieli odpowiada oczywiście za utrzymanie swojego mieszkania. Zobligowany jest więc do opłacania wszelkich wydatków w tym zakresie, takich jak szeroko pojęte media. Istotne znaczenie ma także wkład w część wspólną, w tym w koszty związane z:

  • remontami oraz konserwacją w budynku,
  • opłatami za energię elektryczną i ogrzewanie w korytarzach oraz na klatce schodowej,
  • utrzymanie windy i jej regularne sprawdzenie,
  • nieruchomości,
  • opłacanie podatków za nieruchomość,
  • utrzymanie porządku w częściach wspólnych (opłaty za sprzątanie),
  • wkład w wynagrodzenie dla członków zarządu oraz zarządcy nieruchomości.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest także ich udostępnienie na czas przeprowadzania prac konserwacyjnych. Są one realizowane w sposób regularny, a właściciele są o nich uprzedzani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co natomiast, jeśli któryś z właścicieli nieruchomości nie stosuje się do swoich obowiązków, w tym korzysta ze wspólnych części w sposób uciążliwy dla innych, a także nie uiszcza należnych opłat? Okazuje się, że w ramach wspólnoty istnieje prawo, aby zlicytować taki lokal oraz… sprzedać go. Choć jest to skrajny przypadek, to doskonale pokazuje, że obowiązkiem każdego właściciela jest dbanie nie tylko o swój komfort, ale również innych osób, które mieszkają w budynku i na co dzień z niego korzystają. W tej kwestii bardzo często pojawia się też pytanie, zrobić z głośnymi sąsiadami, którzy utrudniają codzienne życie. Na szczęście są na to sposoby, o których piszemy na naszym blogu.

Zastanawiasz się, czym jest i duża wspólnota mieszkaniowa? Sprawdź czym dokładnie się różnią.

Jakie są prawa właścicieli nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej?

Bycie członkiem wspólnoty to także szereg praw. Najważniejsze jest to polegające na korzystaniu ze swojej nieruchomości, ale i z części wspólnych, w tym wind, korytarzy i klatek schodowych. Wszystko to zgodnie z przeznaczeniem, a jednocześnie bez negatywnego wpływu na ich stan.

Członkowie mają też wpływ na podejmowanie najważniejszych decyzji, które bezpośrednio wpływają na ich codzienność. Chodzi tu m.in. o wpływ na wysokość opłat za koszty utrzymania nieruchomości, ale także decyzje dotyczące np. przebudowania wspólnej części.

W praktyce nieruchomości mogą także generować przychody i najczęściej wynika to z umieszczania na nich reklam. Co natomiast z takimi dodatkowymi środkami? Okazuje się, że poza ich przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynku, mogą zostać one przekazane także właścicielom. Wszystko to w zależności od ich udziałów. Zdarza się też, że przychody są przekazywane na czynności remontowe, a także doposażenie placu zabaw czy też zakup ławek.

Z naszego bloga dowiesz się też, jak wygląda balkonu we wspólnocie mieszkaniowej oraz kto za niego płaci.

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości są jak widać liczne. Zdecydowanie warto się z nimi zapoznać, aby w odpowiedni sposób się z nich wywiązywać, a także mieć świadomość co do korzyści, które także pojawiają się w tym zakresie.