Rozliczenie Wspólnoty Mieszkaniowej z Urzędem Skarbowym. Jak powinno wyglądać?

Rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej z Urzędem Skarbowym jest obowiązkowe, jednak z uwagi na charakter podmiotu wygląda ono inaczej niż w przypadku standardowego obywatela. Wspólnota jest traktowana jako jednostka organizacyjna, która nie ma własnej osobowości prawnej. W jaki sposób Urząd Skarbowy rozlicza podmiot, jakim jest wspólnota mieszkaniowa? Rozliczenie z Urzędem Skarbowym odbywa się na zasadach CIT. Poznaj szczegóły.

Spis treści:

Wspólnota mieszkaniowa – rozliczenie z Urzędem Skarbowym jako podatnik CIT

Wspólnota mieszkaniowa zgodnie z założeniami jej działania nie ma dochodu. Jedynymi środkami, jakie może wykazać, są opłaty wnoszone przez członków wspólnoty na poczet:

  • zarządu lub zarządcy,
  • funduszu remontowego.

Każda ze wspólnot prowadzi ewidencję pozaksięgową, w której można znaleźć informacje dotyczące wpłaconych zaliczek i wydatków na poczet jej zarządu. W związku z tym, że mają one jednak osobowości prawnej, na mocy obowiązujących w kraju przepisów są rozliczane są na podstawie podatku dochodowego od osób prawnych. Odbywa się to zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT, która mówi, że wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, którego dochody podlegają zwolnieniu.

Jak zatem w praktyce wygląda rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej z Urzędem Skarbowym? Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ona zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej CIT, a nie jak w przypadku osób fizycznych, które składają dokument PIT.

CIT-8 – rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej z Urzędem Skarbowym 2023

Każda wspólnota mieszkaniowa ma swojego zarządcę lub cały zarząd, który odpowiada za jej sprawy formalne. To administracja zobowiązana jest do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z podatku CIT. W praktyce zarząd wspólnoty musi przedstawić stosowny formularz, w tym przypadku jest to CIT-8. Dokument zawiera wszelkie informacje dotyczące działalności podmiotu przez ostatni rok. Wykazane są w nim straty, jak również osiągnięte dochody.

Dochód dla wspólnoty mieszkaniowej jest sumą zysku kapitałowego, jak również wpływów z innych źródeł. Jest to jednocześnie podstawa do opodatkowania. Warto zaznaczyć, że część dochodów wspólnoty może być zwolnionych z podatku. Wówczas konieczne jest przedłożenie załącznika CIT-8/0, w którym zawarte zostaną informacje dotyczące wszelkich odliczeń od dochodu.

rozliczenie roczne wspólnoty mieszkaniowej do kiedy

Rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej z Urzędem Skarbowym – przepisy VAT

Konieczność rozliczenia VAT przez wspólnoty mieszkaniowe jest kwestią indywidualną i zależy od tego, jakie działania podejmuje konkretna jednostka. Warto podkreślić, że takie zrzeszenie może realizować interesy swoich członków poprzez nabywanie towarów, jak również usług. Jeżeli jednak nabywa zasoby, które następnie przeznaczane są do utrzymania części wspólnych, wówczas nie świadczy ona czynności na rzecz poszczególnych właścicieli lokali. Fakt ten wynika z jej odrębności jako podmiotu prawnego, a to definiuje, że staje się ona ostatecznym konsumentem. Dzieje się tak, nawet jeżeli przeznaczone na dany cel środki pochodzą ze środków wspólnych, pozyskiwanych od mieszkańców.

Kwestia rozliczenia VAT ulega jednak zmianie, jeżeli wspólnota mieszkaniowa dokonuje zakupu dla konkretnego lokalu. Wówczas przepisy VAT mają zastosowanie z racji tego, że to właściciel danego lokalu jest nabywcą dóbr od wspólnoty.

Rozliczenie roczne wspólnoty mieszkaniowej – do kiedy musi być złożone?

Kwestia rozliczenia z Urzędem Skarbowym, a także dotrzymywania konkretnych terminów w tym przypadku jest niezwykle istotna. Określony czas przewidziany jest na zeznania osób fizycznych, a także rozliczenie roczne wspólnoty mieszkaniowej. Do kiedy zatem podmiot zobowiązany jest, aby rozliczyć się z jednostką? Zgodnie z przepisami powinno to nastąpić do końca trzeciego miesiąca roku następnego po zakończeniu roku podatkowego.

Podobne artykuły: