Czym jest absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Ocena zarządu lub zarządcy, a dokładniej pracy wykonanej przez nich w danym roku kalendarzowym, kończy się absolutorium. Wspólnota mieszkaniowa może go udzielić i w większości przypadków tak właśnie bywa. Są jednak pewne okoliczności, które sprawiają, że właściciele lokali mieszkalnych należących do wspólnoty mają prawo, aby nie zgodzić się na udzielenie absolutorium. Dowiedz się więcej na ten temat.

Spis treści:

Absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej – czym jest i kto go udziela?

Absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej to nic innego, jak oficjalna ocena czynności, jakie były przez ten organ wykonywane w danym roku kalendarzowym. Udzielenie absolutorium dotyczy tak samo zarządu właścicielskiego, jak i zarządcy. Ocena sprawowanej działalności należy do członków wspólnoty mieszkaniowej, tę natomiast tworzą wszyscy właściciele lokali pod nią przynależnych. Uchwała podejmowana jest w wyniku głosowania, które odbywa się na corocznym zebraniu. Na mocy przepisów możliwe jest jednak indywidualne zbieranie głosów. Głos każdego z właścicieli jest równy posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Do kiedy należy udzielić absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 2 pkt. 3) ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm., dalej: uwl) absolutorium dla zarządu lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej udziela się raz w roku w formie uchwały.

brak absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Kiedy może pojawić się brak absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Brak absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej może pojawić się w obliczu różnych okoliczności. Do najczęstszych sytuacji należy:

  • zawarcie umowy, która wpłynęła na niekorzyść wspólnoty,
  • niedostateczna troska o dobro wspólnoty i jej mieszkańców lub kolidowanie z ich interesami,
  • niewywiązanie się z ustalonych działań pomimo braku przeciwwskazań do ich podjęcia.

W większości przypadków fakt, że absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie zostanie udzielone, nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prawnych. Jest to swego rodzaju ostrzeżenie dla zarządu lub administratora. Jednak zawieszenie lub odwołanie organu czy osoby ze stanowiska wymaga odrębnej uchwały. Co więcej, podjęcie takiego działania nie zawsze musi dotyczyć wszystkich członków zarządu, a jedynie wybranych jednostek.

Przyznanie absolutorium – czy wspólnota mieszkaniowa może na tym stracić?

Brak absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej sam w sobie nie jest podstawą do odwołania ze stanowiska jego członków. Uchwała ta nie zamyka jednak możliwości dochodzenia swoich praw przez wspólnotę mieszkaniową. Dlatego bardzo ważne jest, aby głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium odbywało się w momencie, kiedy wszyscy właściciele lokali należących do wspólnoty są zapoznani z efektami działań podjętych w zakończonym roku kalendarzowym.

Podobne artykuły: