Kto odpowiada za długi Wspólnoty?

Prowadzenie Wspólnoty bywa niezwykle skomplikowane. Biorąc pod uwagę ilość potencjalnych lokatorów w jednej kamienicy lub bloku, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że znajdzie się osoba lub grupa mieszkańców, którzy nie będą dokonywać regularnych wpłat ustalonych zaliczek czynszowych. Często, niestety, dochodzą do tego kwestie niewłaściwych decyzji inwestycyjnych zarządu.

Kto ponosi odpowiedzialność za długi Wspólnoty Mieszkaniowej? Niestety, jest to częste pytanie prowadzące do wielu konfliktów. Z jednej strony są wierzyciele, z drugiej dłużnicy, a z trzeciej uczciwi lokatorzy, którzy chcą żyć w godnych warunkach, lecz nie mają takiej możliwości. Nikt w końcu nie chce spłacać długów obcych lokatorów, gdy Ci zwyczajnie unikają uregulowania należności.

Spis treści:

Długi Wspólnoty Mieszkaniowej – czy wielkość mieszkania ma znaczenie?

Zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388) przedstawiającej m.in. najistotniejsze przepisy odpowiedzialności Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków za zaciągnięte zobowiązania, właściciele każdego lokalu odpowiadają za zadłużenie Wspólnoty proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej.

Przykładowo: Jeśli zadłużenie wynosi 10 000 zł, a właściciel posiada mieszkanie 50 m2 w kamienicy o łącznej powierzchni 1000 m2, oznacza to, jest on zobowiązany do spłaty 5% wartości należności. Kwota wynosi zatem 500 zł.

odpowiedzialność za długi wspólnoty mieszkaniowej

Czy jest to sprawiedliwe rozwiązanie? Zależy od indywidualnej sytuacji. Osoby dysponujące większym metrażem mieszkania mogą czuć się pokrzywdzeni w momencie, gdy zadłużenie wynika z działań mieszkańców posiadających dużo mniejszą powierzchnię lokalu. Dlaczego? Ponieważ w finalnym rozliczeniu będą oni zobowiązani do spłaty większej części długu Wspólnoty Mieszkaniowej od pozostałych lokatorów. Może budzić to frustrację, protesty i poważne komplikacje w dalszych czynnościach prawnych.

Kto odpowiada za długi wspólnoty mieszkaniowej?

Wierzyciel, chcąc wyegzekwować spłatę długów Wspólnoty Mieszkaniowej, musi skierować do sądu wniosek, w którym pozwany zostanie dany właściciel lokalu. Jeżeli dług jest zobowiązaniem Wspólnoty, pismo i dokumentacja muszą dotyczyć członków Wspólnoty.

Oznacza to, że na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko Wspólnocie, nie można automatycznie dochodzić roszczeń także w stosunku do właścicieli mieszkań. Wierzyciel musi zatem zdecydować, która forma wyegzekwowania spłaty długu będzie odpowiednia dla jego sytuacji. Aby uniknąć takich trudnych sytuacji, warto zadbać o doradztwo w sprawie nieruchomości i uregulować kwestie, zanim przyjdzie nam borykać się z takim problemem.

Sprawdź także: