Rodzaje nieruchomości w prawie polskim

Prawo nieruchomości w naszym kraju nie należy do najbardziej jasnych, zwłaszcza dla laików. Kluczowe jest przede wszystkim rozróżnienie, jakie są rodzaje nieruchomości, co dokładnie obejmują oraz jak przekłada się to na kwestie prawa. Oto wszystko, co powinniśmy wiedzieć na ten temat. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Spis treści:

Jakie są rodzaje nieruchomości?

Jak wynika z litery prawa, w Polsce mamy do czynienia z następującymi rodzajami nieruchomości:

  • gruntowymi,
  • budynkowymi,
  • lokalowymi.

Poniżej przyjrzymy się bliżej każdej z nich.

Nieruchomości gruntowe

Zacznijmy od nieruchomości gruntowych, czyli takich, które mają wyznaczoną powierzchnię ziemi z jasno określonymi granicami. Co istotne, prawo do takiej nieruchomości będzie obejmowało także przestrzeń pod gruntem i nad nim, ale w określonym przez prawo zakresie.

Ważną kwestią jest też to, że nieruchomości gruntowe składają się z konkretnych części składowych, takich jak budynki, drzewa oraz urządzenia będące na stałe połączone z gruntem.

Jednym z przykładów są nieruchomości rolne. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że prawo polskie chroni je w szczególny sposób.

Nieruchomości budynkowe

Kolejna grupa to tzw. nieruchomości budynkowe. Zgodnie z literą prawa uznajemy, że są to takie obiekty, które w sposób trwały połączono z danym gruntem, czyli mają one przegrody budowlane takie jak fundamenty.

Nieruchomości lokalowe

Trzecim rodzajem nieruchomości są nieruchomości lokalowe. Ich włączenie do osobnej grupy wynika z faktu, że także części budynków podlegają przecież prawu własności. Dlatego też np. właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych są współwłaścicielami albo współużytkownikami wieczystego gruntu, na którym nieruchomość została postawiona.

W tym zakresie wyróżnia się dwa typy lokali, czyli:

  • samodzielne lokalne mieszkaniowe – czyli takie, które zostały wydzielone dzięki trwałym ścianom w obrębie budynku z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi. Mają one służyć do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
  • lokale o innym przeznaczeniu – definiuje się je podobnie co mieszkalne, choć oczywiście różnica polega na tym, że nie są one przeznaczone do zamieszkania. Warto wspomnieć też, że mogą mieć części składowe, również te nieprzylegające bezpośrednio do murów. Chodzi tu np. o piwnicę, strych albo komórkę.

W tej kwestii warto wspomnieć też o udziałach w nieruchomości wspólnej, np. klatkach schodowych lub ogrodzeniach. Kwestie z tym związane zostały uregulowane w dokumencie takim jak Ustawa o własności lokali.

Z naszego bloga dowiesz się także, czy teren wspólnoty mieszkaniowej jest terenem prywatnym.

Poznaj rodzaje nieruchomości

Czym jest prawo własności?

W kontekście nieruchomości trzeba mieć również na uwadze kwestię prawa ich własności. W podstawowym rozumieniu nieruchomości są traktowane jak rzeczy, dlatego właściciele mogą z nich korzystać oraz pobierać pożytki z tytułu użytkowania przez inne osoby. Wszystko jednak w ramach granic prawa, ale także zasad współżycia społecznego, które jest niemniej istotne.

Istotnym pojęciem okazuje się być też użytkowanie wieczyste. Oznacza ono, że dana osoba może korzystać z nieruchomości, ale bez bycia jej właścicielem w kwestii formalnej. Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2019 istnieje możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (chodzi tu o grunty pod mieszkaniami i domami).

Rodzaje nieruchomości są jak widać liczne i w kwestii prawa bardzo ważne jest ich prawidłowe rozróżnienie. Dzięki temu w sytuacjach spornych można dochodzić swoich praw, ale także nie narazić się na problemy związane np. z nieodpowiednim użytkowaniem nieruchomości.

Sprawdź, jak wygląda zbycie części nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej oraz w jaki sposób można tego dokonać.