Kontrola instalacji gazowej. Dlaczego jest obowiązkowa?

Instalacja gazowa jest wygodna w użytkowaniu, ale ze względu na potencjalne ryzyko z nią związane, konieczne są regularne kontrole szczelności instalacji gazowych. Co jeszcze warto o nich wiedzieć oraz z jaką częstotliwością muszą być przeprowadzane? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji.

Spis treści:

Dlaczego kontrola instalacji gazowej jest obowiązkowa?

Jak wspomnieliśmy, chodzi tutaj o kwestię bezpieczeństwa. Gaz jest substancją palną i wybuchową, dlatego jego niekontrolowane i niewłaściwe użytkowanie może powodować poważne zagrożenia, w tym:

  • wybuchy – nieeszczelności, uszkodzenia, błędy w instalacji czy wadliwe urządzenia gazowe mogą prowadzić do wycieku gazu, co niestety zwiększa ryzyko wybuchu,
  • zatrucia – nieszczelne instalacje gazowe mogą powodować wycieki gazu, które w dużych ilościach będą prowadzić do zatrucia, a nawet śmierci mieszkańców,
  • pożary – niewłaściwie używane lub zainstalowane urządzenia gazowe takie jak kuchenki, piece czy podgrzewacze, mogą spowodować pożar.

Dzięki tym kontrolom można więc wcześnie wykryć ewentualne problemy, usunąć zagrożenia i przeciwdziałać potencjalnym tragediom. Dlatego kontrola instalacji gazowej jest tak istotna i w praktyce obowiązkowa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom budynków i osiedli mieszkaniowych znajdujących się w pobliżu.

Wskazówka: ze względu na duże ryzyko, wiele wspólnot decyduje się także na proces, jakim jest likwidacja gazu w mieszkaniu. O tym, jak czynność ta wygląda w praktyce, pisaliśmy w jednym z wcześniejszych tekstów blogowych.

Jak obniżyć koszty eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej

Kontrola instalacji gazowej według prawa – regulacje i częstotliwość

Dokonywanie przeglądów instalacji gazowej jest wymagane przez prawo. Wskazuje na to Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku, zgodnie z którą wszystkie obiekty budowlane muszą być poddawane okresowej kontroli instalacji gazowych, a także przewodów kominowych.

Ustawa wskazuje też, co ile powinna odbywać się okresowa kontrola instalacji gazowej. Powinno być to robione przynajmniej raz w roku. Natomiast w obiektach, których powierzchnia przekracza 2000 m2, kontrole mają być realizowane przynajmniej dwa razy w ciągu roku (pierwszy do listopada, natomiast drugi do końca maja).

Jaki przebieg ma kontrola instalacji gazowej w mieszkaniu lub budynku?

Do jej wykonania niezbędne są odpowiednie urządzenia, które pozwolą wykryć ewentualne nieszczelności. W trakcie kontroli sprawdza się także stan techniczny przyłączy, złączenia przewodów, a także podłączenie armatury. Nie można zapominać dodatkowo o sprawdzeniu urządzeń gazowych i tego, czy działają one w sposób prawidłowy.

Co dodatkowo istotne, każda taka kontrola musi być zwieńczona spisaniem protokołu. Umieszcza się w nim wszystkie najważniejsze informacje takie jak data przeglądu, miejsce kontroli, czyli dane nieruchomości, dane osoby przeprowadzającej przegląd, a także informacje o ewentualnych usterkach, które trzeba będzie naprawić.

Warto także pamiętać, że protokół przeglądu będzie podstawą dochodzenia swoich praw do odszkodowania u ubezpieczyciela, jeśli wskutek awarii doszłoby do uszkodzenia budynku. Dokument trzeba więc przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Kto może przeprowadzić kontrolę instalacji gazowej?

Kontrole mogą być przeprowadzane oczywiście wyłącznie przez osoby, które posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Chodzi tutaj o uprawnienia energetyczne grupy 3 w zakresie specjalności odpowiednich dla konkretnych instalacji.

Okresowa kontrola instalacji gazowej jest absolutnie konieczna w budynkach, w których korzysta się z tego źródła ogrzewania. Trzeba więc zlecać jej przeprowadzenie w sposób regularny oraz pamiętać o tym, aby przechowywać protokoły realizacji takich kontroli.

Z naszego bloga dowiesz się także jak wygląda rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej oraz w jaki sposób je dokumentować.