Podziękowania dla mieszkańców za udział w rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych

Z ostatnim dniem marca zakończyliśmy intensywny sezon corocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych. To dobra okazja, by podziękować Zarządom Wspólnot i członkom Rad Osiedla oraz wszystkim Mieszkańcom za zaangażowanie i udział w tegorocznych zebraniach organizowanych i współorganizowanych przez Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Dziękujemy Mieszkańcom za ciepłe przyjęcie, owocną współpracę ale i konstruktywną krytykę. Za nami kolejny udany rok, w którym udało nam się sprawnie rozwiązywać problemy i sprostać Państwa oczekiwaniom. Dowodem na to niech będzie fakt, że wszystkie ze współpracujących z nami Wspólnot wyraziły chęć dalszego powierzania swoich spraw firmie Status Nieruchomości Mieszkaniowe. Chcieliśmy też serdecznie powitać w naszym gronie nowe osiedla. Przed nami nowe zadania i kolejny rok ciężkiej pracy.