Obsługa finansowo-księgowa oraz prawna

Obsługa prawna i finansowa nieruchomości

  •  otwarcie rachunku bankowego wraz z subkontami oraz dokonywanie poprzez niego bieżących rozliczeń,
  •  prowadzenie odpowiedniej księgowości nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  •  przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał podjętych we wspólnocie oraz kontrola terminowości wpłat zaliczek (z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ),
  •  informowanie właścicieli o zaległościach płatniczych, wystawianie stosownych wezwań do zapłaty,
  • analizowanie oraz windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
  •  reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, prowadzenie spraw sądowych, windykacja, doradztwo prawne.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i współpracy z kancelarią prawniczą jesteśmy w stanie sprostać zadaniom i wyzwaniom stojącym przed Właścicielami Nieruchomości, prowadząc obsługę finansowo księgową i prawną, a także skutecznie rozwiązywać ich problemy.