Aktywne doradztwo i planowanie działań

Doradztwo w zakresie nieruchomości

  • ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości,
  • analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
  •  analiza i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
  •  doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości,