Jak wygląda wybór i rezygnacja członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

Samo stworzenie Wspólnoty Mieszkaniowej nie należy do prostych zadań. Biorąc jednak pod uwagę większość przypadków, lokatorzy nieruchomości często mają problem z tym, by wspólnie podejmować decyzje. Wybór zarządu wspólnoty również nie zawsze przynosi oczekiwane skutki, ponieważ takie osoby mogą być oskarżane o stronniczość lub niekompetencję.

Należy jednak wiedzieć, że zgodnie z ustawą o własności lokali właściciele lokali w dużej Wspólnocie Mieszkaniowej, przy zarządzie właścicielskim, zobligowani są do tego, by podjąć uchwałę o wyznaczeniu jedno- lub kilkuosobowego zarządu. Warto więc znać zasady wyboru i rezygnacji członków zarządu, by w przyszłości uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Spis treści:

Sposób na wybór członków zarządu

Chociaż wybór członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej jest wyjątkowo odpowiedzialnym zadaniem, nie został on szczególnie określony według skategoryzowanych norm. Może do tego dojść podczas zebrania, drogą głosowania. Oczywiście osoby, które będą kandydować do zarządu, muszą być świadome swoich praw i obowiązków oraz robić to w sposób dobrowolny. Jeśli wspólnota wciąż nie dysponuje zarządem lub zarządcą, może on wybrać się samodzielnie, informując wszystkich pisemnie o swojej propozycji. Jeśli nikt nie wniesie sprzeciwu w określonym czasie, np. na kolejnym zebraniu, zarządcą zostanie jedyny chętny kandydat.

Ile zarabia członek zarządu Wspólnoty? Jest to kwestia umowna, ponieważ podczas zebrania, wspólnota może ustalić, że zarząd będzie otrzymywać wynagrodzenie w określonej kwocie.

Wybór i rezygnacja członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej – rezygnacja

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może zostać powołany na konkretnie ustalony czas, czyli kadencje lub okres bezterminowy. Kiedy druga sytuacja ma miejsce? W momencie, w którym uchwała określa jedynie członków zarządu wspólnoty, nie ustalając jednocześnie czasu trwania kadencji. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej działa więc do odwołania przez właścicieli lokali lub rezygnacji jego członków.

Członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ma prawo samodzielnie zgłosić się do dymisji. Oczywiście uprawnienie do jego odwołania przysługuje obu stronom. Więc nie tylko członek zarządu lub cały zarząd mają prawo zrezygnować ze sprawowania swojej funkcji, ale także Wspólnota Mieszkaniowa może odwołać jego lub ich, gdy uzna to z jakiegoś powodu za właściwe.

Rezygnacja członka zarządu jest jego osobistą decyzją, na którą nie potrzebuje niczyjej zgody. Wspólnota nie może zmusić go do dalszego pełnienia funkcji. Może ona jedynie spróbować wpłynąć na dobrowolną zmianę decyzji.

Rezygnacja powinna być sporządzona na piśmie i dostarczona do pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych w danym obiekcie. Jej treść nie jest niczym uwarunkowana i musi jedynie jednoznacznie określać podjętą decyzję. Może ona zostać również przedstawiona w formie oświadczenia ustnego podczas spotkania wspólnoty, lecz powinna zostać zapisana w protokole.

Co może stanowić powód odwołania członków lub członka zarządu?

Ustawa informuje nas jedynie o tym, że zarząd lub jego członkowie mogą zostać w dowolnej chwili odwołani. Nie muszą istnieć żadne logiczne przyczyny lub dowody, które uzasadniałyby takie działanie.

Przyczyną może być zarówno niegospodarność czy sprzeniewierzenie funduszy wspólnoty, jak i po prostu wolna wola właścicieli lokali, posiadających łącznie większość udziałów w nieruchomości wspólnej. Nie mają oni obowiązku udowodnienia zarządowi nieprawidłowości w zarządzaniu nią, żeby móc go odwołać. Wystarczy więc „widzimisię” pozostałych właścicieli lokali.

Podsumowanie

Jak widać, czasem najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnych, niezależnych specjalistów, którzy mają doświadczenie w zakresie administracji nieruchomościami. Po pierwsze, są to osoby bezstronne, a po drugie, posiadają one wiedzę umożliwiającą błyskawiczne rozwiązywanie wielu pozornie skomplikowanych problemów.