Broniewskiego 301-785 Warszawa

opłata od pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej