Uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej. Jak powinno przebiegać?

Uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej. Jak powinno przebiegać?

Wspólnoty mieszkaniowe podejmują różnego rodzaju uchwały dotyczące zarządzanej nieruchomości. Właściciele poszczególnych mieszkań, które do niej należą, mają prawo do tego, aby wyrazić sprzeciw wobec rozporządzenia. Po podjęciu odpowiednich kroków następstwem może być uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Wniosek o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej wymaga jednak zgłoszenia w odpowiednim terminie. Sprawdź, jak wygląda cała procedura.

Spis treści:

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej – pozew sądowy

Możliwość zaskarżenia uchwały i wnioskowania o jej uchylenie mają wszyscy właściciele lokali należących do wspólnoty. Odbywa się to poprzez złożenie pozwu do sądu. Warto zaznaczyć, że wniosek o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej mają prawo złożyć wyłącznie właściciele lokali. Oznacza to, że nie przysługuje ono najemcom. Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej przez wspólnotę mieszkaniową może dotyczyć sytuacji, w której jej treść jest niezgodna z:

  • obowiązującymi przepisami prawa,
  • umowami właścicieli należących do niej lokali.

Sporządzenie wniosku do sądu o uchylenie podjętej uchwały jest także możliwe w sytuacji, w której dochodzi do rażących błędów w zakresie zarządzania nieruchomością.

Wniosek o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej niezależnie od przypadku, zawsze powinien uwzględniać wyszczególnione powody jego złożenia. Są one uzasadnieniem, które bierze się pod uwagę w przypadku odwołania orzeczenia.

opłata od pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Jak i kiedy wnioskować o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej przez wspólnotę?

Wniosek dotyczący uchylenia podjętej przez wspólnotę uchwały można złożyć do 6 tygodni od dnia jej podjęcia. Jest to tak zwany termin nieprzekraczalny. Oznacza to, że po tym czasie nie ma możliwości złożenia odwołania wobec orzeczenia. Dzień, w którym dana uchwała została ogłoszona i zaczyna obowiązywać, jest datą, od której rozpoczyna się odliczanie wspomnianych 6 tygodni.

Termin złożenia wniosku jest obowiązujący również dla tych osób, które nie brały czynnego udziału w spotkaniu wspólnoty i głosowaniu, ale po zapoznaniu się z ich przebiegiem nie zgadzają się z podjętymi uchwałami. Dodatkowo warto zauważyć, że członkowie wspólnoty, którzy nie zostali powiadomieni o zebraniu, także mogą wnioskować o unieważnienie uchwały, a fakt braku informacji może stanowić podstawę do zaskarżenia zarządzenia na podstawie uchybienia formalności.

Kiedy podjęta przez wspólnotę uchwała jest nieważna?

W niektórych przypadkach podjęta przez wspólnotę uchwała może zostać uznana za nieważną. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli doszło do rażącego naruszenia prawa. Oznacza to, że uchwała jest np. sprzeczna z ogólnie przyjętymi zasadami życia w społeczeństwie i jest krzywdząca dla jej członków. Warto również zaznaczyć, że w przypadku tego typu sytuacji, wcześniej wspomniany okres 6 tygodni na odwołanie nie jest uwzględniany przy składaniu wniosku.

Kiedy mimo sprzeciwu członków wspólnoty nie dochodzi do uchylenia uchwały? Podstawą do zaskarżenia orzeczenia nie może być m.in. zmiana kosztów ponoszonych przez właścicieli poszczególnych lokali, jeżeli te są zasadne.

Jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty? Dokumenty i koszty postępowania

Zaskarżenie uchwały podjętej przez wspólnotę odbywa się poprzez złożenie pozwu w sądzie okręgowym właściwym dla danej miejscowości czy lokalizacji wspólnoty. W pozwie konieczne jest wskazanie strony będącej pozwaną – w tym przypadku będzie to podmiot, który formalnie odpowiada za wspólnotę mieszkaniową. Opłata od pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest stała i wynosi 200 zł.

W składanym przez stronę dokumencie konieczne jest wskazanie żądania o uchylenie podjętej przez wspólnotę uchwały. Niezbędne jest także dołączenie dokumentacji, włączając w to odniesienia do stron czy akapitów, które będą kluczowe dla podjęcia decyzji przez sąd.

Podobne artykuły: