Sposoby na obniżenie kosztów eksploatacji we Wspólnocie Mieszkaniowej

Gdy we Wspólnocie Mieszkaniowej rosną koszty utrzymania budynku, to znak, że najwyższy czas przeprowadzić działania ukierunkowane na obniżenie wydatków eksploatacyjnych nieruchomości. Jak obniżyć koszty we Wspólnocie Mieszkaniowej związane z eksploatacją nieruchomości, zachowując standardy zarządzania i dbając o komfort życia mieszkańców?

Spis treści:

Wspólnota mieszkaniowa – jak zmniejszyć koszty eksploatacji?

Energooszczędność

Dla dobra kieszeni Wspólnoty Mieszkaniowej oraz poprawy komfortu życia mieszkańców warto podjąć decyzję o przedsięwzięciach na rzecz modernizacji systemów związanych z ogrzewaniem. Obecnie prawo nakłada na właścicieli lub zarządców jedynie obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego elementów obiektu. Obowiązki w kontekście zużycia energii są ograniczone do okresowych inspekcji kotłów oraz systemów wentylacji i klimatyzacji. Takie kontrole są podstawowym źródłem wiedzy o stanie technicznym budynku. Dla obniżenia kosztów eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej warto zastanowić się nad dobrowolnym dokonaniem oceny charakterystyki energetycznej całej nieruchomości (obejmującej ogrzewanie, wentylację, oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) i następnie wdrożyć działania pozwalające na lepsze gospodarowanie energią. Audyt energetyczny budynku może stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie remontu planowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową w postaci premii termomodernizacyjnej, remontowej lub kompensacyjnej. W tej sytuacji rozważyć można również podniesienie czasowe wpłat na fundusz remontowy – przy oszczędności na opłatach związanych ze zużyciem energii, które nastąpi w wyniku przeprowadzonych inwestycji, podniesienie opłat na pewien czas może okazać się ostatecznie neutralne kosztowo dla właścicieli lokali należących do Wspólnoty Mieszkaniowej. Kluczowe jest przygotowanie dobrego planu finansowego takiego przedsięwzięcia. Sprawdź też inne sposoby na ograniczenie kosztów utrzymania nieruchomości.

jak obniżyć koszty eksploatacji we wspólnocie mieszkaniowej

Obsługa awarii i konserwacja

Jak zmniejszyć koszty eksploatacji we wspólnocie mieszkaniowej? Kolejnym czynnikiem mogą być koszty usług związanych z konserwacją budynku i obsługą awarii. Nie jest najlepszym pomysłem zatrudnianie osobno specjalistów w zakresie elektryki, hydrauliki i innych dziedzin. Najkorzystniejsze wydaje się podpisanie umowy z jedną firmą, która jest w stanie zająć się kompleksową obsługą techniczną nieruchomości poprzez zatrudnienie tych fachowców. Duża konkurencja wśród firm pozwala na znalezienie dobrej oferty w konkurencyjnych, realnych cenach. Warto więc przeanalizować obecną sytuację na rynku i porównać kilka wycen, aby wybrać najkorzystniejszą. Wspólnoty Mieszkaniowe często rezygnują ze stałej obsługi technicznej z myślą o obniżeniu kosztów. Decydują się wówczas jedynie na przyjazdy interwencyjne w sytuacjach awaryjnych. Jednak doprowadzenie do złego stanu technicznego urządzeń może wygenerować znacznie wyższe koszty.

Jak jeszcze można obniżyć koszty eksploatacji nieruchomości?

Sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych

Innym znaczącym kosztem dla Wspólnoty jest sprzątanie nieruchomości i utrzymanie terenów zielonych. Z reguły korzystniej jest zatrudnić jedną firmę, która oferuje takie usługi w pakiecie, o ile dysponuje ona odpowiednim personelem i sprzętem. Należy zwrócić uwagę na konkretne zapisy w umowie, precyzujące co należy do zadań tej firmy w ramach naliczanej kwoty. Istotne jest też to, jak rozliczane będą zakupy niezbędne do wykonania tych zadań, jak na przykład środki czystości czy nawozy do roślin. Jeśli chcemy efektywniej kontrolować wydatki, zazwyczaj lepiej jest, gdy szacunkowe koszty zakupów oraz rachunki przedstawiane są każdorazowo, a nie w formie ryczałtu. Ważne jest także, jak będą prowadzone specjalistyczne prace, takie jak usuwanie śniegu i lodu (w tym zakup piasku i soli), nawożenie i przycinanie roślin oraz tym podobne czynności. To także sposoby na ograniczenie kosztów utrzymania nieruchomości.

Koszty bankowe

Koszty eksploatacji mogą pośrednio wiązać się z kosztami kredytów zaciągniętych przez Wspólnotę. Oferta banków jest coraz szersza. W przypadku finansowania remontów i modernizacji nieruchomości za pomocą kredytów warto również dokonać porównania, aby zmniejszyć ponoszone koszty. Powyższe wskazówki to sposoby na to, jak obniżyć koszty eksploatacji nieruchomości we Wspólnocie Mieszkaniowej.