Nasi pracownicy ekspertami w czasopiśmie „Administrator”

Jolanta Księżak, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami oraz Wojciech Walewski, zarządca – pracownicy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. na łamach pisma „Administrator” podzielili się swoimi zawodowymi spostrzeżeniami i opiniami na temat zmniejszenia kosztów ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe poprzez modernizację instalacji CO.

Zapraszamy do lektury poniższego artykułu, który przybliża konkretne sposoby optymalizacji kosztów ciepła, poparte ciekawym opisem case study nieruchomości mieszkaniowych, które obsługujemy.

Jak zmodernizować instalację CO, by zmniejszyć wydatki wspólnoty mieszkaniowej – artykuł