Kto odpowiada za zalanie mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Zalanie mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej to niestety jedna z najczęściej występujących awarii. Jest dotkliwa, ponieważ zwykle wiąże się ze sporymi stratami materialnymi. Aby uzyskać rekompensatę powstałych szkód, należy ustalić, kto jest odpowiedzialny za wystąpienie nieprawidłowości. A zatem, kto odpowiada za zalanie mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Spis treści:

Zalanie mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej – co warto wiedzieć?

Zalane mieszkania zwykle oznacza spore straty materialne. Przeważnie wiąże się z koniecznością remontu lub przynajmniej osuszenia i odmalowania zalanych ścian czy sufitów. Czasami uszkodzenia mogą być znacznie poważniejsze i wymagać generalnego odnowienia zalanego pomieszczenia. Zalanie może także skutkować uszkodzeniem sprzętu RTV lub AGD.

Dlatego właśnie osoby, których lokale ucierpiały w wyniku takiej awarii, zwykle chcą uzyskać rekompensatę powstałych szkód, czyli odszkodowanie za zniszczenia. Aby jednak to zrobić, należy znaleźć przyczynę powstania usterki i podmiot, który jest za nią odpowiedzialny. Warto wiedzieć, że zalanie mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej nie zawsze musi być jednoznaczne z winy sąsiada z góry.

Sytuacje są różne, a wśród najczęstszych przyczyn awarii można wskazać:

 • pęknięta rurę,
 • niedokręcony kran,
 • awarię sprzętu AGD (pralki, zmywarki),
 • błędny montaż urządzeń gospodarstwa domowego,
 • niedopatrzenia podczas budowy lub wykonywania instalacji,
 • awarię kaloryferów,
 • nieszczelność dachu lub rynny.

Z tego wynika, że za powstanie zalania mogą być odpowiedzialne różne osoby, czyli między innymi:

 • sąsiad,
 • producent sprzętu AGD,
 • instalator systemu CO,
 • konserwator dachu lub rynien.

Jak zatem znaleźć „winnego” i uzyskać rekompensatę za powstałe straty? Kiedy zgłosić się do sąsiada, a kiedy udać się do Wspólnoty Mieszkaniowej?

kto odpowiada za zalanie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Kto odpowiada za zalanie mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Odpowiedź na pytanie, kto odpowiada za zalanie mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej, wbrew pozorom nie jest łatwa. O ile w przypadku niedokręconego kranu lub przelania się wody z przepełnionej wanny ewidentna wina za szkodę leży po stronie sąsiada, o tyle w przypadku rur wodnych sprawa nie jest już tak oczywista.

Podstawowa zasada brzmi, że w przypadku zalania mieszkania Wspólnota Mieszkaniowa jest odpowiedzialna za wszystkie rury pionowe, natomiast lokatorzy mieszkań za rury poziome, które znajdują się w lokalach. A zatem poznając źródło usterki, można ustalić, kto ponosi za nią odpowiedzialność.

Czy Wspólnota Mieszkaniowa odpowiada za zalanie mieszkania? Tak, jeśli awaria dotyczy rury pionowej i wynika na przykład z nieprzeprowadzenia kontroli okresowej, co skutkowało usterką i zalaniem. Do odpowiedzialności może także zostać pociągnięty deweloper, jeśli podczas budowy doszło do niedopatrzeń podczas tworzenia instalacji.

Wspólnota Mieszkaniowa a zalanie mieszkania – jakie kroki podjąć?

Jeśli zaniedbanie sąsiada zostało wykluczone, należy zwrócić się do Wspólnoty Mieszkaniowej w celu uzyskania odszkodowania. Trzeba wziąć pod uwagę, że zalanie nie zawsze jest związane z awarią rury wodnej lub sprzętu AGD. Może dotyczyć ono także nieszczelności dachu lub rynien. W wymienionych przypadkach wina zwykle leży po stronie Wspólnoty, ponieważ to ona jest odpowiedzialna za konserwację tych elementów.

Pierwszym krokiem powinno być stworzenie protokołu zalania. Poszkodowany sporządza go w obecności przedstawiciela Wspólnoty Mieszkaniowej. Taki dokument powinien zawierać następujące dane:

 • data i godzina zalania,
 • adres zalanego lokalu,
 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 • opis szkód z oszacowaniem wszystkich strat,
 • przyczyna zalania,
 • dane osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za zalanie,
 • podpis administratora budynku.

Protokół będzie stanowił podstawę do wypłaty odszkodowania. Jeśli osoba odpowiedzialna za szkodę (niezależnie od tego, czy jest nią sąsiad, czy Wspólnota Mieszkaniowa) uchyla się od winy, niezbędne jest skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy.

Mimo że istnieją przepisy, które pozwalają na samodzielne dochodzenie odszkodowania w przypadku zalania, to warto pamiętać również o ubezpieczeniu mieszkania, które w takiej sytuacji, wspiera zarówno poszkodowanego, jak i winnego.

Sprawdź również na czym polega ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej.