Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

Posiadanie własnego mieszkania podnosi komfort życia i spełnia podstawowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku, gdy nie można sobie pozwolić na zakup działki i budowę domu, lub gdy plany życiowe są ściśle związane z miastem, własne mieszkanie staje się celem wielu osób, które chcą się uniezależnić i zacząć budować swój majątek. Z posiadaniem mieszkania wiąże się jednak nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ale również pewne obowiązki, jak dokonywanie opłat za zużywane media czy też — co wynika z przynależności do wspólnoty mieszkaniowej — obowiązek łożenia na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Jak wyglądają koszty utrzymania nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej? Kto ponosi koszty jej utrzymania?

Spis treści:

Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w myśl Ustawy o własności lokali

Zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali z 24.06.1994 (art. 13 ust. 1) do obowiązków właściciela lokalu należy ponoszenie wydatków związanych zarówno z utrzymaniem jego własnego lokalu (woda ciepła, zimna, ogrzewanie, wywóz nieczystości, a także korzystanie z takich mediów jak internet czy telewizja), jak i współuczestniczenie w kosztach zarządu w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej, co wynika z faktu, że wraz z nabyciem lokalu nabywa się prawo do współwłasności nieruchomości wspólnej. W myśl art. 14 Ustawy o własności lokali są wydatki związane szczególnie z:

 • remontami i bieżącą konserwacją;
 • opłatami zaopatrzeniowymi w energię elektryczną, ogrzewanie, gaz, wodę części wspólnych nieruchomości. Co ważne w zakres ten wchodzą również opłaty za antenę zbiorczą czy windę;
 • daninami, podatkami, ubezpieczeniami i opłatami publicznoprawnymi, jeśli te nie są pokrywane bezpośrednio przez poszczególnych właścicieli lokali;
 • utrzymaniem porządku i czystości na terenie nieruchomości wspólnej;
 • działalnością członków zarządu lub zarządcy, co stanowi ich wynagrodzenie za pełnione czynności.

koszty utrzymania nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej

Koszty utrzymania części wspólnych we wspólnocie mieszkaniowej

Stawki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości będą się różnić pomiędzy poszczególnymi wspólnotami, na co wpływ ma zakres wszystkich elementów wchodzących w skład nieruchomości wspólnej. Warto mieć świadomość, co dokładnie może wpłynąć na wysokość ponoszonych przez poszczególnych właścicieli lokali opłat i co powinno zostać uwzględnione w planie gospodarczym wspólnoty, przygotowywanym co roku dla wspólnoty mieszkaniowej. Wpływ na finalną stawkę za utrzymanie części wspólnej nieruchomości będą mieć:

 • koszty za media zaopatrujące części wspólne;
 • koszty utrzymania, przeglądów i bieżących napraw: wind, bram garażowych, szlabanów, fontann, czy platform dla niepełnosprawnych;
 • opłaty za obsługę księgową, finansową, windykacyjną, prowadzenia kont bankowych oraz za przesyłki pocztowe i kurierskie;
 • utrzymanie nieruchomości wspólnej w porządku i czystości (jak. np. odśnieżanie);
 • utrzymanie terenów zielonych i — jeśli występują — rekreacyjnych oraz portierni;
 • ochrona i monitoring;
 • wynagrodzenia;
 • prowadzenie działalności o charakterze kulturowym dla mieszkańców;
 • prowadzenie funduszu remontowego niezależnie od występujących potrzeb bieżących, co pozwala na gromadzenie środków na poczet większych potrzeb.

Wysokość zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej jest podejmowana drogą uchwały poddawanej głosowaniu na rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Kto ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej?

Koszty te ponoszą właściciele lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej w sposób proporcjonalny. Miesięczne zaliczki na utrzymanie części wspólnej nieruchomości są zależne od posiadanego udziału poszczególnych właścicieli lokali w całości nieruchomości, co najczęściej określone jest procentowo w akcie notarialnym zakupu nieruchomości oraz w jej księdze wieczystej. Stawka ta ustalana jest za 1m2 powierzchni użytkowej, która odpowiada udziałowi w nieruchomości.