Kim jest i jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości?

Pojęcie zarządcy nieruchomości często stawiane jest obok osoby właściciela. Warto jednak zaznaczyć, że tego typu specjalista (lub firma zajmująca się zarządzaniem obiektem), nie muszą posiadać takiego tytułu. Skąd zatem tego typu zbieżność i gdzie jest zależność między tymi dwoma podmiotami? Otóż zarządca nieruchomości to osoba zatrudniana bezpośrednio przez właściciela, więc powinni oni ze sobą współpracować – zarówno dla wspólnego dobra, jak i satysfakcji pozostałych lokatorów/właścicieli lokali.

Odpowiedzmy zatem, kim jest zarządca nieruchomości i jakie posiada on obowiązki? Oczywiście na wstępie warto zaznaczyć, że ustalenia często zależą w dużej mierze od samej umowy, dlatego przedstawione przez nas informacje mogą różnić się od stanu faktycznego – jeśli w drodze negocjacji na etapie zatrudnienia, osoba/firma będąca zarządcą, dojdzie do porozumienia z właścicielem (który staje się zleceniodawcą/pracodawcą).

Spis treści:

Zarządca nieruchomości – kim jest taka osoba lub firma?

Zarządca nieruchomości (jak sama nazwa wskazuje) jest osobą, która odpowiedzialna jest za zarządzanie nieruchomością – co prawdopodobnie nikogo nie dziwi. W praktyce można określić takie stanowisko, jako prawą rękę właściciela – gdyż to on dba o dobro lokatorów oraz samego obiektu. Warto zauważyć, że zarządcą nieruchomości nie musi być wcale osoba prywatna z zewnątrz, która zostanie zatrudniona na to stanowisko. Może być to jeden z lokatorów lub nawet firma specjalizująca się w prowadzeniu wspólnot i zarządzaniu nimi. Jeśli więc jesteś właścicielem kamienicy, bloku mieszkalnego lub innego typu obiektów mieszkalnych i usługowych, warto zastanowić się nad każdą z tych opcji.

Wiesz już, kim jest zarządca budynku i kto może nim zostać? Pojawia się jednak dodatkowe pytanie, które brzmi: za co odpowiada zarządca nieruchomości? Informacje na ten temat znajdziesz w kolejnym akapicie. Nie czekaj i sprawdź to już teraz.

jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości

Jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości?

Zgodnie z wyżej wymienionymi informacjami, prawdopodobnie domyślasz się, jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości. Na liście znajdziemy m.in.:

  • opiekę nad częścią wspólną, posesją i terenem wokół nieruchomości (np. sprzątanie, pielęgnacja zieleni i dokonywanie drobnych napraw/wymian),
  • organizację współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za usługi wpływające na komfort życia lokatorów (np. wywóz śmieci, ew. remonty i dostarczanie mediów),
  • podejmowanie działań i decyzji o inwestycjach mających na celu dobro nieruchomości i mieszkańców,
  • zapewnienie podstaw bezpieczeństwa mieszkańców,
  • prowadzenie dokumentacji finansowej i technicznej nieruchomości,
  • przygotowywanie i wprowadzanie w życie uchwał (po zatwierdzeniu ich przez wspólnotę),
  • wykonywanie wszelkich czynności mających na celu reprezentowanie jej właściciela,
  • rozpoczęcie działań windykacyjnych (gdy np. występują zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu w danej nieruchomości),
  • zwoływanie zebrań wspólnoty.

Szukasz kompetentnej osoby na stanowisko zarządcy nieruchomości? Masz problem z zatrudnieniem fachowca, który poradzi sobie z wszystkimi obowiązkami? Warto zastanowić się nad podjęciem współpracy z firmą zarządzającą nieruchomościami z wieloletnim doświadczeniem. Status to zespół profesjonalistów, którzy od wielu lat prowadzą praktykę w zarządzaniu zróżnicowanymi obiektami i wspólnotami. Jesteśmy więc w stanie zapewnić Ci, że z Twoim zleceniem również poradzimy sobie w sposób perfekcyjny. Wystarczy skontaktować się z nami i ustalić szczegóły – to nic nie kosztuje.

Sprawdź również: na czym polega zarządzanie nieruchomościami.