W jaki sposób znaleźć dobrego zarządcę nieruchomości?

Jak znaleźć zarządcę nieruchomości?

Każda nieruchomość potrzebuje dobrego zarządcy, który przejmie na siebie odpowiedzialność za stan budynku pod względem faktycznym i prawnym, zaangażuje się w planowanie prac modernizacyjnych, a także zatroszczy się o odpowiednią organizację prac porządkowych i remontowych. W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej będzie podpisywał umowy dotyczące m.in. zagospodarowania terenów zielonych czy też konserwacji budynku. Jak znaleźć dobrego zarządcę nieruchomości? Musi być to osoba lub zespół wyróżniający się zarówno wiedzą merytoryczną z zakresu prawa, budownictwa i nowoczesnych technologii, jak też doświadczeniem w tych branżach.

Spis treści:

Jak sprawdzić zarządcę nieruchomości?

Zanim powierzymy nieruchomość konkretnej osobie, należy szczegółowo zapoznać się z jej zakresem obowiązków. Zarządca nieruchomości jest reprezentantem mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej. To on jest odpowiedzialny za kontakt z organami egzekucyjnymi, administracją samorządową i rządową oraz podmiotem sądowym. To, co jest istotne dla Mieszkańców, to jego zakres działań związany z obsługą techniczną budynku. W jego interesie jest dbałość o komfort Mieszkańców, ale też poprawa jakości ich życia. Musi być z nimi w stałym kontakcie, aby poznać ich oczekiwania i potrzeby. Być może oczekują zmian dotyczących dostępu do terenów zielonych, budowy placu zabaw dla dzieci, monitoringu dla wzrostu bezpieczeństwa lub też podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W starszym budownictwie konieczny może okazać się remont, np. docieplenie dachu czy pomalowanie ścian w części wspólnej.

jak sprawdzić zarządcę nieruchomości

W przypadku braku kompetentnego zarządcy Mieszkańcy są zmuszeni sami podjąć próbę znalezienia architekta oraz wykonawcy, którzy pomogą im dokonać zmian w wyglądzie budynku. To duże wyzwanie, szczególnie że znacząco pomóc mogą kontakty z podobnymi firmami, a także umiejętności negocjacyjne. Przy wyborze zarządcy należy zatem zwrócić uwagę, co jest dla niego priorytetem. Czy jest skoncentrowany tylko na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku, czy może jest otwarty na zmiany w środowisku mieszkańców.

Zarządca ukierunkowany na innowacje

Wspólnota Mieszkaniowa ponosi pewne koszty, które w niektórych przypadkach mocno obciążają budżet mieszkańców. Zazwyczaj wydatki są coraz większe, a nie każdy zarządca dąży do ich optymalizacji. Szukając odpowiedniej osoby, która najlepiej sprawdzi się w tej roli, warto sprawdzić, czy jego działania bazują na EKOzarządzaniu. Jest to program, który przewiduje podejmowanie działań, będących ukierunkowanymi na ograniczenie kosztów przy jednoczesnym wzroście dobra dla środowiska naturalnego. Zarządca powinien być doradcą w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych oraz eksploatacyjnych, które skutkują wyraźnym obniżeniem kosztów utrzymania nieruchomości.

Patrząc w przyszłość, nie można zapominać o teraźniejszym, o czystości i porządku zarówno w budynku, jak też na terenach wokół. Jeżeli szukasz dobrego zarządcy nieruchomości dla swojej Wspólnoty Mieszkaniowej, uwzględnij dwa kluczowe aspekty – jego zainteresowanie bieżącymi potrzebami mieszkańców oraz aktywność w projektach zmian. A My zapewniamy, że właśnie takim Zarządcą jesteśmy.

Sprawdź także: