Czy Wspólnota Mieszkaniowa może kupić działkę?

Zakup gruntu przez wspólnotę mieszkaniową to dla wielu osób kontrowersyjny temat. Prawo bardzo dokładnie reguluje jednak tę kwestię i określa nie tylko obowiązki, ale także wszelkie przywileje i czynności, jakich mogą dokonywać zrzeszenia. Jak wygląda to w praktyce? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat.

Spis treści:

Jakie zapisy prawne pozwalają na zakup działki przez wspólnotę mieszkaniową?

Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 3 pkt 6a ustawy z dnia 24.06.1994 r. oraz późniejszymi zmianami nabycie nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową jest możliwe. Na mocy przepisów działania te określa się natomiast jako przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. Zarząd zrzeszenia do kupna działki potrzebuje:

  • zgody właścicieli lokali należących do wspólnoty na podjęcie takich kroków,
  • pełnomocnictwa udzielonego przez właścicieli do czynności niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.

Zakup działki przez wspólnotę mieszkaniową jest więc możliwy, chociaż wymaga uzgodnienia decyzji z mieszkańcami. Obowiązujące przepisy jasno stwierdzają, że takie zrzeszenie ma zdolność prawną oraz sądową. W rezultacie może ono gromadzić majątek odrębny od lokali należących do członków wspólnoty.

Jak w praktyce wygląda zakup gruntu przez wspólnotę mieszkaniową?

Bardzo często pojawia się wątpliwość, czy wspólnota mieszkaniowa może kupić działkę, która będzie stanowiła część jej majątku? Jak najbardziej, ale pod warunkiem, że będzie to uzasadnione potrzebami jej członków. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 roku sygn. akt III CZP 65/07, takie zrzeszenia mogą zostać uznane za jednostki ze zdolnością prawną. Zakup działki przez wspólnotę mieszkaniową powinien być jasno uzasadniony. Jeżeli wymagane jest to do jej prawidłowego funkcjonowania, a inwestycja została uzgodniona z członkami oraz uzyskano stosowne pełnomocnictwa, wówczas nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nabyć działkę np. sąsiednią.

Grunt może posłużyć m.in. do postawienia wiaty śmietnikowej, która ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom. Kwestia wykupu gruntu dotyczy również części, która znajduje się tuż za zarysem budynków. Dzięki temu zdecydowanie wygodniej można prowadzić prace związane z renowacją elewacji czy modernizacją balkonów.

Co z zakupem działki przez wspólnotę mieszkaniową, która znajduje się w innej części miasta? Takie sytuacje również mają miejsce i są zgodne z przepisami prawnymi. Kwestia ta powinna zostać skonsultowana podczas zebrania mieszkańców. Mogą oni bowiem nie wyrazić zgody na tego typu przedsięwzięcie i wydawanie środków wspólnych. Jeżeli jednak fundusze zrzeszenia na to pozwalają, to może być to bardzo intratna inwestycja. Ceny gruntów z roku na rok rosną. Sprzedając działkę w przyszłości, można więc sporo na niej zarobić.

zakup działki przez wspólnotę mieszkaniową

Jak wygląda sprzedaż działki przez wspólnotę mieszkaniową?

Są różne sytuacje, w wyniku których wspólnota staje się właścicielem działki. Jeżeli nie jest ona wykorzystywana przez jej członków, to można ją spieniężyć. W takim przypadku – zależnie od wielkości gruntu – może on zostać podzielony, wyceniony, a następnie sprzedany. Pozyskane w ten sposób środki wspólnota może przeznaczyć np. na prace wykończeniowe czy remontowe części wspólnych. Podobnie jak przy zakupie nieruchomości, również sprzedaż działki przez wspólnotę mieszkaniową wymaga uzgodnienia decyzji z jej członkami. Należy przy tym pamiętać, że podział działki powinien być zgodny z obowiązującymi na danym terenie planami zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli natomiast sprawa dotyczy historycznego obiektu lub regionu miasta, konieczne może być również uzyskanie stosownej zgody od konserwatora zabytków.

Wspólnota mieszkaniowa może więc korzystać z przywilejów związanych z kupnem czy sprzedażą gruntów. Każde tego typu działanie wymaga jednak zgody członków wspólnoty i odpowiedniej uchwały.

Podobne artykuły: