Czy warto być w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej?

Jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż trzy, tzw. duża wspólnota, to ich właściciele są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członek zarządu ma realny wpływ na decyzje odnoszące się do własnego miejsca zamieszkania. Sprawdź, czy warto być w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Spis treści:

Jak powoływany jest zarząd własny wspólnoty mieszkaniowej?

Obowiązkiem dużej wspólnoty jest powołanie jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. Zarówno wybór pierwszego, jak i kolejnego zarządu własnego wymaga podjęcia uchwały. Można to zrobić w trzech różnych okolicznościach:

  • na zebraniu wspólnoty,
  • poprzez indywidualne zbieranie głosów,
  • w sposób mieszany.

W przypadku głosów zebranych indywidualnie wszyscy właściciele powinni być powiadomieni pisemnie o treści podjętej uchwały. Brak takiego powiadomienia nie ma wpływu na ważność uchwały. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach, lub odwołani na mocy uchwały właścicieli lokali. Powołanie może być na czas określony (kadencję) lub bezterminowo. Wówczas funkcja sprawowana jest do czasu odwołania przez właścicieli lokali lub rezygnacji przez członków zarządu.

Zarząd powierzony – kim jest zarządca we wspólnocie mieszkaniowej?

Kiedy tzw. wspólnota duża nie powoła zarządu własnego, to musi przekazać zarządzanie nieruchomością osobie z zewnątrz, czyli tzw. zarządcy. Wówczas mówi się nie o zarządzie własnym, a zarządzie powierzonym. W tym przypadku zarząd może zostać powierzony osobie fizycznej lub prawnej za pomocą umowy notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokali, lub innej umowie zawartej w formie aktu notarialnego. Właściciele lokali w trakcie powierzania zarządu, mogą również określić sposób zarządzania nieruchomością wspólną. Sposób ten może być odmienny od tego, co przewiduje ustawa o własności lokali. Jeżeli tego nie zrobią, to zastosowanie mają przepisy ustawy.

kto nie może być w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

Kto nie może być w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej?

Wiemy już, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W tym przypadku brak jest konkretnych wskazań i decyzja należy do wspólnoty. Ważne jest to, że aby zarząd wspólnoty, który jest wieloosobowy, mógł podejmować skuteczne działania, konieczne jest składanie oświadczeń woli przez co najmniej dwóch członków zarządu.

Zgodnie z art. 20 ust 1. Ustawy o własności lokali członkiem zarządu wspólnoty może być wyłącznie osoba fizyczna. Jednocześnie oznacza to, że w zarządzie nie może znaleźć się osoba prawna, ani również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, tj. spółka osobowa lub spółka z o.o., która jest właścicielem lokalu w danej nieruchomości.

Czy warto być w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej?

Zaletą sprawowania funkcji członka zarządu jest na pewno fakt, że dzięki temu ma się realny wpływ na decyzje, które dotyczą naszego miejsca zamieszkania. Kolejnym plusem jest możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Praca w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej jest powodem rezygnacji z części wolnego czasu lub możliwości dorabiania, dlatego ustawodawca pozwala płacić członkom zarządu. Ustalenie wynagrodzenia należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, więc konieczne jest podjęcie w tej sprawie uchwały przez właścicieli lokali. Ustawa nie reguluje wysokości tego wynagrodzenia. Ustalane jest indywidualnie przez każdą wspólnotę.

Jeżeli jesteś osobą, która lubi działać, udzielać się społecznie, dysponuje odpowiednim czasem, który może poświęcić na dodatkowe obowiązki, to zdecydowanie warto być w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Podobne artykuły: