Broniewskiego 301-785 Warszawa

czy teren wspólnoty mieszkaniowej jest terenem prywatnym