CIT-8 a wspólnota mieszkaniowa. Czy wspólnota mieszkaniowa musi składać CIT 8?

Dokument CIT-8 jest zeznaniem dotyczącym wysokości osiągniętego przychodu lub też poniesionej straty. Czy wspólnota mieszkaniowa musi składać CIT-8, a jeśli tak, to w jaki sposób? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji w tym zakresie!

Spis treści:

CIT-8 a wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa musi składać CIT-8? Zdecydowanie tak!

Obowiązek ten dotyczy więc nie tylko osób prawnych, spółek kapitałowych, komandytowych i niemających osobowości prawnej, ale i właśnie wspólnot, zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Finansów terminami, których trzeba oczywiście przestrzegać.

Do kiedy wspólnota mieszkaniowa musi składać CIT-8?

Wskutek rozporządzenia, w roku 2023 termin zapłaty podatku wydłużono do 30 czerwca, podobnie jak złożenie samego dokumentu CIT-8. Motywem odpowiadającym za przedłużenie terminu jest – zgodnie z wypowiedzą przedstawicieli Ministerstwa Finansów – zapewnienie podatnikom większego komfortu oraz bezpieczeństwa, związanego z rozliczeniem, w efekcie dynamicznej sytuacji makroekonomicznej. Data ta obowiązuje również w przypadku wspólnot mieszkaniowych składających taką deklarację.

Sprawdź praktyczne porady na naszym blogu i dowiesz się, co zrobić z uciążliwym sąsiadem w bloku.

W jaki sposób wspólnota uzupełnia CIT-8?

Istotne znaczenie ma oczywiście prawidłowe uzupełnienie deklaracji tak, aby uniknąć konieczności jej korygowania. Najważniejsze informacje, które są uzupełniane to m.in.:

 • NIP wspólnoty mieszkaniowej,
 • daty rozpoczęcia oraz zakończenia roku podatkowego,
 • Urząd Skarbowy, do którego adresuje się zeznanie,
 • czy formularz jest korektą do zeznania, czy pierwszym zeznaniem,
 • nazwę, a także REGON wspólnoty mieszkaniowej, wraz z adresem,
 • ewentualne załączniki do dokumentu.

Kolejne pola dotyczą już przychodów. Najważniejsze z nich to m.in.:

 • zaliczki na poczet zarządzania nieruchomością wspólną,
 • wpływy z najmu oraz dzierżawy,
 • środki z refakturowania,
 • środki ze sprzedaży lokali.

Następnie uzupełnia się kwoty powiązane z działaniami prowadzonymi przez wspólnotę i jej kosztami. Najważniejsze ponoszone koszty to w tym przypadku:

 • remonty,
 • usługi porządkowe,
 • koszty mediów na części wspólne nieruchomości,
 • opłaty za ścieki i inne media,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • koszty ochrony budynku mieszkalnego.

W dokumencie CIT-8 wspólnoty mieszkaniowe określają także m.in. wynagrodzenia dla zarządu, koszty prowizji i innych opłat bankowych, opłaty za windykację oraz opłaty publicznoprawne.

czy wspólnota mieszkaniowa musi składać cit-8

Co oznacza CIT-8/O?

CIT-8/O to załącznik do deklaracji CIT-8. Umieszcza się w nim informacje o odliczeniach od dochodu oraz od podatku, a także o tych, które są zwolnione od podatku. W przypadku takiego załącznika niezbędne jest także uzupełnienie pozostałych rubryk w deklaracji CIT-8, od pola 40. To rubryki obejmujące kwotę dochodu zwolnionego z podatku. Przykładem jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, w tym budynkami i gruntem powiązanym z takimi budynkami, które służą właścicielom do różnego rodzaju prywatnych celów. Takich dochodów zwolnionych z podatku jest jednak oczywiście zdecydowanie więcej i należy w dokładny sposób je określić.

Prowadzenie księgowości w nieruchomości to także jedna z oferowanych przez nas usług. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

W jaki sposób można rozliczać CIT-8?

W roku 2023 istnieje możliwość składania takiej deklaracji tylko drogą elektroniczną. Wyjątkiem od tej zasady są organizacje uzyskujące dochody zwolnione z podatku dochodowego. Jeśli natomiast chodzi o podpis, to obecnie jest to elektroniczny podpis kwalifikowany.

Jak widać CIT-8 musi być składany przez wspólnotę mieszkaniową. Warto w tym przypadku skorzystać ze wsparcia zewnętrznych firm zajmujących się wypełnianiem takiej dokumentacji, aby nie było konieczne składanie korekt.

Podobne artykuły: