Prowadzimy księgowość

Oferta dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych administrujących samodzielnie swoją nieruchomością.
• prowadzenie rejestru współwłaścicieli nieruchomości
• prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
• przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał
• ewidencja wpłat zaliczek oraz ewidencja wydatków
• doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów
• przygotowanie okresowych raportów finansowych
• rozliczanie mediów
• przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, rozliczeń planów gospodarczych
• e-kartoteka (internetowy dostęp mieszkańców do ich kont) – przydzielenie właścicielowi loginu i hasła
• kontakt z Zarządem Wspólnoty, przesyłanie informacji finansowych – zestawienia obrotów i sald, informowanie o sytuacji finansowej wspólnoty