Prowadzimy księgowość

Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych:

Oferta prowadzenia księgowości dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych administrujących samodzielnie swoją nieruchomością.

  • prowadzenie rejestru współwłaścicieli nieruchomości
  • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
  • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał
  • ewidencja wpłat zaliczek oraz ewidencja wydatków
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów
  • przygotowanie okresowych raportów finansowych
  • rozliczanie mediów
  • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, rozliczeń planów gospodarczych
  • e-kartoteka (internetowy dostęp mieszkańców do ich kont) – przydzielenie właścicielowi loginu i hasła
  • kontakt z Zarządem Wspólnoty, przesyłanie informacji finansowych – zestawienia obrotów i sald, informowanie o sytuacji finansowej wspólnoty