Wspólnota Mieszkaniowa Apenińska

Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o., administruje Wspólnotą Mieszkaniową Apenińska od ponad pięciu lat. Oprócz usługi administrowania nieruchomością, Firma prowadzi windykację opłat eksploatacyjnych. Administratorzy sprawnie kontrolują pracę firm obsługujących nieruchomość – firmy sprzątającej, konserwujące: ochroniarskiej, wspierają Zarząd w bieżącym administrowaniu nieruchomością, prowadzeniu prac remontowo budowlanych. Pracownicy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o. o. są dobrze zorganizowani, sumienni i terminowo realizują zlecane zadania, gwarantują Zarządowi pomoc prawną w sytuacjach spornych. Firma wspierała nas w procesie usuwania usterek części wspólnych nieruchomości i negocjowania odszkodowania za wady dźwigów.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Apenińska – opinia

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Apenińska, będąc zadowolonym z dotychczasowej współpracy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o. o. , rekomenduje jej usługi, jako firmy odpowiedzialnej i godnej zaufania.