Wspólnota Mieszkaniowa Okólnik

Firma Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. od kwietnia 2013 roku administruje naszą Wspólnotą Mieszkaniową Okólnik. Administrowanie przebiega bezproblemowo. Kolejni administratorzy są szybko zapoznawani z organizacją osiedla, co sprawia, że nie jest widoczne żadne pogorszenie jakości świadczonych usług podczas takowej zmiany. Zespół księgowy i windykacyjny przydzielony naszej wspólnocie zawsze wywiązuję się ze wszystkich koniecznych zadań. Są to także osoby kontaktowe i otwarte na problemy mieszkańców.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej Okólnik

Windykacja przebiega sprawnie i skutecznie. Firma ta ma umiejętności, aby sprawnie przeprowadzić wspólnotę przez ważne dla niej wydarzenia, takie jak proces wdrażania postanowień nowej ustawy śmieciowej.

Polecamy i rekomendujemy współpracę z firmą Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o.