Wspólnota Mieszkaniowa Okólnik

Firma Status NM Sp. z o.o. od kwietnia 2013 roku administruje naszą Wspólnotą. Administrowanie
przebiega bezproblemowo, kolejni administratorzy są szybko zapoznawani z organizacją osiedla, co
sprawia, że nie jest widoczne żadne pogorszenie jakości świadczonych usług podczas takowej zmiany.
Zespół księgowy i windykacyjny przydzielony naszej wspólnocie zawsze wywiązuję się ze wszystkich
koniecznych zadań, są to także osoby kontaktowe i otwarte na problemy mieszkańców. Windykacja
przebiega sprawnie i skutecznie. Firma ta ma umiejętności, aby sprawnie przeprowadzić wspólnotę
przez ważne dla niej wydarzenia, takie jak proces wdrażania postanowień nowej ustawy śmieciowej.
Polecamy i rekomendujemy współpracę z firmą Status NM Sp. z o.o.

Więcej