Wspólnota Mieszkaniowa Magnacka

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „MAGNACKA” pragnie przedstawić swoją pozytywną opinię na temat współpracy z firmą Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. z Warszawy.
W maju 2012 roku, została podpisana umowa na administrowanie naszą nieruchomością. Współpraca z tą firmą sprawiła, że jesteśmy w stanie polecić ją jako firmę administrującą innym Zarządom poszukującym takowej firmy dla swoich Wspólnot.
Na szczególną pochwałę zasługuje fakt codziennej, rzetelnej pracy na rzecz dobra Wspólnoty Mieszkaniowej. Jesteśmy także zadowoleni z wyników wdrażanego przez Status Nieruchomości Mieszkaniowe na naszym osiedlu programu EKOzarządzanie.

Więcej