Wspólnota Mieszkaniowa Magnacka

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „MAGNACKA” pragnie przedstawić swoją pozytywną opinię na temat współpracy z firmą Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. z Warszawy.
W maju 2012 roku, została podpisana umowa na administrowanie naszą nieruchomością. Współpraca z tą firmą sprawiła, że jesteśmy w stanie polecić ją jako firmę administrującą innym Zarządom poszukującym takowej firmy dla swoich Wspólnot.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej Magnacka

Na szczególną pochwałę zasługuje fakt codziennej, rzetelnej pracy na rzecz dobra Wspólnoty Mieszkaniowej. Jesteśmy także zadowoleni z wyników wdrażanego przez Status Nieruchomości Mieszkaniowe na naszym osiedlu programu EKOzarządzanie.