Kontakt

Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Broniewskiego 3

01-785 Warszawa

 

Regon: 017362537
NIP: 118-16-11-132
KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Sąd Gospodarczy nr 0000045451

Tel. +48 22 329-21-00

Fax +48 22 329-21-24

Sekretariat

Dział handlowy